Zarządzanie zapasami

Najważniejszą funkcję logistyczną w przedsiębiorstwach produkcyjnych spełnia zarządzanie zapasami. Odpowiada za planowanie, organizację, realizację, a także kontrolę faz przepływu surowców, komponentów, półfabrykatów, wyrobów gotowych tj. od momentu ich zakupu poprzez produkcję i dystrybucję do ostatecznego klienta w których prędkość przepływu jest równa zeru. Celem zarządzania zapasami jest zapewnienie odpowiedniego poziomu obsługi, kontrolując bieżące i przyszłe zapotrzebowanie przy minimalnym zaangażowaniu kapitału i redukcji kosztów.

 Zarządzanie zapasami jako proces

To proces decyzyjny, w którym należy wybrać pozycje towarów, których zapas powinien pozostać utrzymany. Dlatego konieczne jest określenie bezpiecznego poziomu zapasu w fazie początkowej uwzględniając popyt i podaż. W dalszym ciągu określamy ilość zamawianych partii określając czas składania zamówienia. W procesie zarządzania zapasami nie powinno również zabraknąć kontroli stanu magazynu, aby poziom zapasów został utrzymany na stałym poziomie.

Podstawowe zasady zarządzania zapasami

Zaliczamy do nich minimalizację nakładów na zakup, sprowadzanie i utrzymywanie zapasów. Koniecznością jest zapewnienie ciągłości produkcji i regularnej obsługi odbiorców przy najniższych kosztach zapasów. Nie powinny występować nadmierne i zbędne zapasy. Optymalne ich zagospodarowane w stosunku do potrzeb, zapobiega stratą ilościowym i jakościowym.

Gospodarowanie zapasami

To proces, który optymalizuje poziom zapasów. Celem tego zagadnienia jest organizacja dostaw, która zapewnia ciągłość realizacji zamówień, ale nie prowadzi do nadmiernego zalegania produktów na magazynie, co z kolei prowadzi do minimalizacji kosztów ponoszonych przez firmę.

Optymalizacja zapasów

Optymalizacja zapasów oznacza posiadanie odpowiednich zapasów, aby osiągnąć pożądany poziom usług przy jednoczesnym utrzymaniu minimalnego kapitału związanego z zapasami. Aby to osiągnąć, należy uwzględnić zarówno zmienność podaży, jak i popytu. Optymalizacja zapasów jest etapem zarządzania zapasami w łańcuchów dostaw i zakupów.

Wyzwania związane z zarządzaniem zapasami

Realizując cel, jakim jest minimalizacja zapasów przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu usług dostawczych, firmy zazwyczaj stają przed kilkoma wyzwaniami:

Brak możliwości śledzenia zapasów

Niewystarczające zazębianie się procesów w łańcuchu logistycznym

Niewystarczające informacja o wymaganiach

Tworzenie przejrzystości w zakresie zapasów, koordynacja procesów i dokumentowanie popytu są zatem ważnymi i ciągłymi procesami towarzyszącymi w zarządzaniu zapasami.

Cofnij