Transport od miejsca załadunku – etap wstępny

Etap wstępny jest częścią łańcucha transportu i dostaw logistycznych i opisuje transport od nadawcy do terminalu przeładunkowego, magazynu zbiorczego lub centrum logistycznego w celu dalszego przeładunku na główny środek transportu.

Podział łańcucha logistycznego na etap wstępny, etap główny i końcowy, który dotyczy transportu kombinowanego i przesyłek drobnicowych, które nie są przetwarzane w transporcie bezpośrednim.

W pierwszym – wstępnym etapie – odbierane przesyłki są sortowane według miejsca przeznaczenia, stanu i terminu, a następnie łączone i ładowane do dalszego transportu do odbiorcy z podziałem na regiony.  W kolejnym głównym etapie, ładunek drobnicowy jest transportowany do centrum logistycznego w regionach docelowych, a stamtąd w ostatnim końcowym dostarczany bezpośrednio do odbiorcy.

Firmy zajmujące się spedycją drobnicową zazwyczaj nie obsługują etapu wstępnego własnymi pojazdami, lecz za pośrednictwem podwykonawców, którzy odbierają poszczególne przesyłki od zleceniodawców w danym regionie.

W centrum przeładunkowym poszczególne towary są następnie przeładowywane i łączone w celu utworzenia transportów drobnicowych dla odpowiednich regionów. Na tym etapie koszty bieżące są już z góry efektywnie rozłożone, ponieważ kilka zamówień jest zbieranych w jedną podróż na jednej ciężarówce.

Etap główny i końcowy

Po zebraniu wszystkich przesyłek, połączeniu ich w przesyłki drobnicowe i załadowaniu na poszczególne środki transportu, następuje etap główny. Etap ten stanowi transport do centrum logistycznego operatora w regionie docelowym. Drugi przeładunek odbywa się już w centrum, gdzie przesyłki są sortowane, grupowane i ładowane na odpowiedni środek transportu. W kolejnym- końcowym etapie, przesyłki są dostarczane bezpośrednio do odbiorcy.

Cofnij