Transport do miejsca rozładunku – etap końcowy

Transport do miejsca załadunku jest częścią wielostopniowego łańcucha transportowego. Oznacza on transport towarów przez przewoźnika przyjmującego ładunek z głównego środka transportu (transport główny) do miejsca przeznaczenia u końcowego odbiorcy przesyłki. Przewóz towarów od nadawcy do głównego środka transportu jest określany jako transport od miejsca załadunku – etap wstępny. Transport od miejsca rozładunku jest zatem ostatnią operacją, ostatnią milą w łańcuchu transportowym – etapem końcowy.

Etap końcowy samochodem ciężarowym

Etap końcowy odbywa się zazwyczaj samochodami ciężarowymi, za pomocą których firma spedycyjna elastycznie dostarcza przesyłkę do odbiorcy. W niektórych przypadkach możliwy jest również dalszy przewóz statkiem lub koleją. Wymaga to jednak, aby odbiorca towarów posiadał odpowiednio wyposażone lądowisko lub bezpośrednie połączenie z siecią kolejową. Większa część transportu odbywa się samochodami ciężarowymi.

Skuteczne planowanie transportu do miejsca rozładunku

Jeżeli transport od firmy spedycyjnej może być przeprowadzony jako kompletny ładunek do odbiorcy, dość łatwo jest to zaplanować i obsłużyć. Transportu do miejsca rozładunku jest jednak zazwyczaj podprocesem transportu zbiorczego, dlatego też konieczne jest optymalne planowanie realizacji zleceń. Poszczególne przesyłki muszą więc być najpierw odpowiednio skompletowane przez firmę spedycyjną. Efektywne planowanie tras jest tu równie ważne jak optymalizacja oraz jak najlepsze wykorzystanie przestrzeni ładunkowej. Ewentualne zmiany w etapie wstępnym lub transporcie głównym jeszcze bardziej zwiększają złożoność tego procesu.

Wyzwania logistyczne związane z transportem do miejsca rozładunku

Cyfryzacja / Logistyka 4.0, integracja elektroniczna posiada ogromny potencjał dla branży transportowej, ale także stawia szczególne wyzwania w zakresie organizacji procesów logistycznych i obsługi TDMR. W związku z gwałtownym wzrostem wolumenu przepływu towarów, należy zaplanować więcej przejazdów w etapie końcowym i więcej odbiorców obsługiwanych na planowanych trasach. Dostarczanie towarów odbiorcom końcowym jest jeszcze bardziej wymagające niż dostarczanie ich w środowisku korporacyjnym.

Cofnij