Towar chłodzony

W logistyce towary chłodzone, to takie dla których konieczne jest zachowanie stałej temperatury, zarówno podczas magazynowania, jak i transportu. Dotyczy to ładunków chłodzonych, a także tych, które wymagają stałej ciepłej temperatury. Utrzymanie poprawnych parametrów wpływa na wartość ekonomiczną towaru. Specjalistyczne warunki przechowywania i transportu najczęściej dotyczą przede wszystkim żywności, leków, produktów farmaceutycznych lub chemicznych. Cały proces magazynowania i transportu polega na utrzymaniu i kontroli właściwej temperatury, która jest czynnikiem krytycznym dla tych towarów. Bieżące monitorowanie towaru przy pomocy termografu, pozwala uniknąć niepożądanej szkody towaru w przestrzeni ładunkowej lub magazynowej. Temperatura powinna być odpowiednio udokumentowana i zgodna z przepisami prawnymi, jak i wewnętrznymi wytycznymi.

Utrzymanie i udokumentowanie temperatury w całym łańcuchu dostaw dot. towaru chłodzonego jest zadaniem złożonym. Firmy logistyczne i transportowe wykorzystują szeroką gamę specjalistycznych pojazdów, urządzeń aby dostarczony towar nie utracił temperatury, a tym samym jakości.

Nowoczesne urządzenia cyfrowe m.in.. systemy telematyczne, umożliwiają przesyłanie licznych danych do centralnych systemów logistycznych. Ciągłe monitorowanie i regularne przekazywanie pomiarów temperatury jest obligatoryjną częścią tego procesu. Termografy zapisują dane dotyczące temperatury, mogą je przechowywać w pamięci wewnętrznej, drukować za pomocą rejestratora danych lub przesyłać cyfrowo, także w czasie rzeczywistym.

Wymagania dotyczące różnych towarów chłodniczych

Każdy produkt ma określone wymagania dotyczące warunków przechowywania. Artykuły spożywcze, leki i produkty farmaceutyczne, kosmetyki i produkty chemiczne mają różne wymagania dotyczące temperatury w magazynie i podczas transportu.

Towary chłodzone – żywność :

Zarówno świeża, jak i mrożona żywność musi być chłodzona bez przerwy. W zależności od rodzaju chłodzonych towarów i żywności obowiązują odpowiednie strefy temperatur, które zapewniają utrzymanie łańcucha chłodniczego.

  • Mrożone mięso i ryby – -18°C przez cały czas.
  • Świeże mięso – do max +4°C
  • Mleko/produkty mleczne – do max +8°C
  • Świeże owoce – jabłka +1°C do +4°C; mango +12°C
  • Czekolada – od +12°C do +18°C

Wymagania stawiane logistyce żywności są zatem złożone ze względu na ich różnorodność. Jeśli łańcuch chłodniczy zostanie przerwany, tzn. temperatura nie zostanie utrzymana, wartość żywności zostanie obniżona. Jeśli mimo to żywność ta zostanie wprowadzona do obrotu, należy odpowiednio wskazać to odstępstwo.

Towary chłodzone Leki/farmaceutyki:

Leki i produkty farmaceutyczne są szczególnie wrażliwie na wahania temperatury, szybko reagują na jej zmianę. Dlatego wymagania i warunki dotyczące ich przechowywania i transportu są niezwykle istotne i podlegają regulacji prawnej. Obowiązkowe jest udokumentowanie przebiegu transportu w wymaganej temperaturze. Brak pomiaru i kontroli temperatury może skutkować uszkodzeniem produktu i jego utylizacją.

Towary chłodzone produkty chemiczne:

W zależności od produktu, w celu utrzymania jakości, stawiane są różnorodne wymagania. Substancje chemiczne wymagają zazwyczaj określonych temperatur oraz odpowiedniego miejsca składowania. Podlegają również ograniczeniom czasowym podczas przechowywania i transportu. Nie dotrzymanie wytycznych, może przyczynić się do zmiany właściwości produktu, a tym samym do spadku wartości i jego użyteczności.

Należy także pamiętać, że substancji chemiczne mogą podlegać ładunkom niebezpiecznym (ADR), co wiąże się z przestrzeganiem i stosowaniem dodatkowych procedur.

Cofnij