Ro/Ro transport

RoRo jest skrótem od roll on / roll off i pochodzi z branży transportu towarowego. Transport RoRo opisuje proces transportu towarów, w którym jednostka transportowa wioząca ładunek zostaje w całości przetransportowana na pokładzie statku lub pociągu. Mówiąc bardziej ogólnie, można opisać to jako procedurę, w której środek transportu bez dodatkowych urządzeń załadowczych sam wjeżdża na statek lub nawet na wagon kolejowy, a także sam odjeżdża z pokładu podczas rozładunku. W niektórych przypadkach pociągi mogą również przemieszczać się drogą RoRo na pokładzie statku towarowego przeznaczonego do tego celu.

Statki RoRo

Morskie statki towarowe przystosowane do załadunku RoRo są specjalnie zaprojektowane do tego rodzaju transportu. Pojazdy transportowe muszą być w stanie po prostu wjechać na ich pokład. W tym celu statek jest wyposażony w luki na dziobie, na rufie oraz na burcie, dzięki czemu samochody ciężarowe, a nawet wagony kolejowe mogą wjeżdżać po odpowiednich rampach. W celu elastycznego wykorzystania przestrzeni ładunkowej oraz ułatwienia wjazdu i wyjazdu pojazdów, statki typu RoRo posiadają zazwyczaj pokłady o regulowanej wysokości.

Do transportu samochodów używane są specjalne samochodowce, których pokłady są dostosowane do wysokości i szerokości samochodów, dzięki czemu przestrzeń ładunkowa może być optymalnie wykorzystana. Mniejsze statki RoRo tego typu to na przykład promy samochodowe, które zwykle pokonują krótsze odległości. Statki ConRo łączą transport RoRo i transport kontenerowy.

Zalety RoRo

Transport RoRo może być stosowany bardzo elastycznie w łańcuchu logistycznym. Ładunek może być delikatnie i łatwo umieszczony na statku. Skraca to i upraszcza przeładunek, a także nakłada mniejsze wymagania na infrastrukturę portową.

Wady RoRo

Ze względu na specjalne wymagania dotyczące budowy statków RoRo, koszty budowy są znacznie wyższe niż w przypadku konwencjonalnych statków towarowych. Ponadto w transporcie RoRo nie można korzystać ze środków transportu zbiornikowego, co z kolei umożliwia konwencjonalny transportu ładunku na standardowy statek. Statek typu RoRo ma mniejszą pojemność ładunkową i pomimo elastyczności pokładów, przestrzeń ładunkowa często nie może być optymalnie wykorzystana. Znajduje to odzwierciedlenie w wyższych kosztach transportu. Niemniej jednak, transport towarów statkami typu RoRo drogą morską odgrywa ważną rolę w transporcie specjalistycznym, takim jak transport samochodowy.

Cofnij