Oprogramowanie logistyczne

Oprogramowanie logistyczne upraszcza organizację, kontrolę, planowanie i optymalizację procesów logistycznych. Po osiągnięciu pewnego stopnia złożoności, zastosowanie profesjonalnego systemu zarządzania transportem (TMS) staje się niezbędne w sektorze logistyki i transportu w celu skutecznego nadzorowania procesów logistycznych, zwłaszcza transportu, przeładunku i składowania, ale także intralogistyki. Oprogramowanie dla logistyki i spedycji powinno być skonstruowane w taki sposób, aby można było odwzorować w nim procesy specyficzne dla danego przedsiębiorstwa.

Wyzwania w branży logistycznej są coraz większe: rosnąca liczba przesyłek i ilość towarów, technologie cyfrowe oraz wyższe wymagania dotyczące szybkości i obsługi przesyłek. Aby sprostać wynikającej z tego presji konkurencyjnej, konieczne są odpowiednie optymalizacje procesów i związany z nimi wzrost wydajności. Spedytorzy i firmy logistyczne używają w tym celu odpowiedniego oprogramowania. Istotne jest efektywne planowanie zadań logistycznych i projektowanie zoptymalizowanych procesów logistycznych. Celem powinien być zawsze ogólny system ekonomicznej logistyki.

Funkcje oprogramowania logistycznego

Elastyczne i wydajne oprogramowanie logistyczne jest ostatecznie kluczem do utrzymania stabilnego poziomu konkurencyjności. W tym celu wszystkie procesy logistyczne są zintegrowane w oprogramowaniu w zautomatyzowanej kolejności. To cyfrowe odwzorowanie procesów jest często osiągane dzięki stałemu zakresowi funkcji i elastycznie rozszerzalnym modułom funkcyjnym. Centralnymi komponentami systemu zarządzania transportem są na przykład wprowadzanie zleceń, dyspozycja, transport ładunków i rozliczanie zleceń, a także ważne interfejsy do systemów telematycznych i zarządzania magazynem. Oprogramowanie to może wtedy z reguły spełniać indywidualne wymagania firmy spedycyjnej lub transportowej za pomocą funkcjonalnie rozbudowanych modułów.

Nadrzędnym celem korzystania z oprogramowania logistycznego i związanej z tym digitalizacji jest optymalna, a tym samym satysfakcjonująca dla klienta realizacja zamówień.

Obsługa oprogramowania logistycznego

Działanie potężnego oprogramowania do zarządzania transportem zależy w dużej mierze od podstawowej architektury informatycznej, która przetwarza dane główne i dane transakcyjne w systemie. Oprogramowanie logistyczne musi być dostępne na różnych stanowiskach pracy i mieć dostęp do centralnie przechowywanych zasobów danych. Może to być realizowane za pomocą klasycznej struktury klient-serwer lub poprzez udostępnianie aplikacji (ASP).

Struktura klient-serwer

Niezbędne komponenty, sam system logistyczny i baza danych są instalowane w lokalnie dostarczonej sieci serwerów. Następnie oprogramowanie jest instalowane na stanowiskach pracy użytkowników, którzy następnie uzyskują dostęp do danych z serwera poprzez sieć lokalną. Urządzenia mobilne, takie jak skanery kodów kreskowych lub smartfony, mogą być również podłączone za pomocą usług zdalnych. Zaletą struktury klient-serwer jest własne środowisko systemowe z własnym sprzętem, na którym dane są przechowywane. Ta niezależność jest równoważona przez koszty instalacji, eksploatacji i konserwacji.

Udostępnianie aplikacji (ASP)

Oprogramowanie logistyczne może być również dostarczane w ramach usługi udostępniania aplikacji (ASP). Wszystkie niezbędne komponenty oprogramowania są również przechowywane centralnie, ale na serwerach dostawcy oprogramowania. Dostęp ze stanowisk pracy użytkowników do TMS i wszelkich niezbędnych danych jest wtedy bardzo elastyczny i następuje poprzez aplikację lub stronę internetową. Dzięki ASP bezpieczne i wysokowydajne środowisko systemowe jest zapewnione przez dostawcę, które jest również przez niego obsługiwane i utrzymywane. Za udostępnienie oprogramowania wypłacane jest wynagrodzenie przez uzgodniony okres. Duża wydajność oraz wygoda eliminacji własnego środowiska serwerowego ma natomiast wadę w postaci zależności od usług dostawcy.

Aplikacja internetowa i mobilna

Możliwe jest również dodanie aplikacji internetowej dla oprogramowania logistycznego lub przynajmniej udostępnienie poszczególnych funkcje. Oznacza to, że dostęp do danych można uzyskać w każdej chwili i z każdego miejsca za pomocą przeglądarki. Aplikacja mobilna umożliwia dostęp do odpowiednich danych za pośrednictwem smartfonu i tabletu.

Cofnij