Opłata drogowa

Opłata drogowa jest opłatą dla użytkowników dróg, opłatą w rozumieniu opłaty drogowej. Do korzystania z autostrad, dróg, tuneli lub mostów. Opłata za wjazd do określonych stref wewnątrzmiejskich, np. w Londynie. Dla ograniczenia ruchu i uspokojenia.

Opłata za przejazd może być pobierana na zasadzie dojazdu, a następnie upoważnia użytkownika do korzystania z określonych dróg lub obszarów bez uwzględniania faktycznego użytkowania. Dostęp jest zazwyczaj ograniczony w czasie. Jeżeli opłata za przejazd pobierana jest na podstawie użytkowania, jej wysokość uzależniona jest od rzeczywistego użytkowania. Alternatywnie, opłata za przejazd może być ustalona w zależności od przejechanej odległości lub czasu spędzonego w strefie poboru opłat.

Systemy pobierania opłat za przejazd są albo własnością państwową, albo prywatną, w zależności od zapewnionej infrastruktury.

toll w Niemczech

W 2005 r. Niemcy wprowadziły opłaty za autostrady dla samochodów ciężarowych. Od tego czasu dokonano dalszych zmian w jego zakresie. Od 2012 roku obowiązek wykupu myta dotyczy również pojazdów o masie całkowitej co najmniej 7,5 t. Obowiązek wykupu myta był sukcesywnie rozszerzany na korzystanie z autostrad federalnych, tak że od 2018 roku obowiązek wykupu myta dotyczy również wszystkich niemieckich autostrad federalnych. Ciężarówki elektryczne oraz, do końca 2020 r., ciężarówki napędzane gazem ziemnym są zwolnione z opłat za przejazd ciężarówek.

Podstawę oceny dla opłaty za przejazd ciężarówką stanowi przejechana odległość, dodatkowa stawka opłaty za przejazd na kilometr w przypadku zanieczyszczenia powietrza oraz dodatkowa opłata za przejazd na kilometr w przypadku zanieczyszczenia hałasem. Opłatę myta pobiera się automatycznie przez satelitarną transmisję za pośrednictwem urządzenia pokładowego w pojeździe do Toll Collect. Jeżeli w pojeździe nie ma żadnej skrzyni biegów, przed rozpoczęciem podróży należy skorzystać z funkcji ręcznej rezerwacji podróży.

Cofnij