Opłata drogowa

Opłata drogowa jest opłatą dla użytkowników korzystających z dróg, autostrad, tuneli lub mostów. Pobierane są również dodatkowe opłaty za wjazd do określonych stref wewnątrzmiejskich, np. w Londynie w celu ograniczenia i uspokojenia ruchu.

Opłaty mogą być pobierane na zasadzie pojedynczego przejazdu (opłata za przejazd polskimi autostradami) opłaty okresowe, która upoważniają użytkownika do korzystania z określonych dróg lub obszarów na określony czas. Alternatywą jest opłata za przejazd, która może być ustalona w zależności od przejechanych kilometrów lub czasu spędzonego w strefie poboru opłat. Systemy obsługujące pobór opłat za przejazd są najczęściej własnością państwową lub firm prywatnych, w zależności od zapewnionej infrastruktury.

Unia Europejska jest podzielona jeśli chodzi o sposoby rozliczania opłat drogowych za przejechane odcinki płatnych autostrad oraz dróg szybkiego ruchu. Obecnie na starym kontynencie działa kilka systemów opłat drogowych: winiety okresowe w formie wydruku elektronicznego lub naklejki na szybę, płatność bezpośrednio przy bramkach wjazdowych na dany odcinek drogi oraz myto elektroniczne.

Większość państw wprowadziła już elektroniczny pobór myta dla samochodów ciężarowych. Jest on oparty na technologii satelitarnej lub na technologii mikrofali. Opłaty można rozliczać przy pomocy urządzenia pokładowego (OBU). Kierowca jest każdorazowo informowany podczas przejazdu przez stację pobierania myta sygnałem elektronicznym. Zazwyczaj wysokość opłat zależna jest od liczby przejechanych kilometrów, liczby osi, klasy Euro pojazdu, a nawet ukształtowania terenu i pory dnia oraz godzin przejazdu. Za myto można płacić metodą pre-paid lub post-paid, firmom transportowym szczególnie polecane są karty paliwowe, dzięki którym operator załatwi za nas wszelkie formalności i wystawi fakturę.

Każdy kraj ma swój własny system naliczania opłat i dlatego warto je znać aby właściwie zaplanować trasę i skalkulować ceny frachtów.

Opłaty drogowe w poszczególnych krajach UE

Kraje, w których pobierane jest myto elektroniczne to: Niemcy, Polska, Austria, Czechy, Słowacja, Włochy, Francja, Hiszpania, Portugalia

Niektóre kraje prowadzą własne systemy winietowe. Należą do nich: Węgry, Bułgaria, Grecja, Słowenia, Litwa, Szwajcaria, Rumunia, Wielka Brytania.

Inne kraje posiadają jednolitą Eurovinetę w formie elektronicznej dla pojazdów o masie powyżej 12 ton. Zalicza się do nich Dania, Szwecja, Belgia, Holandia, Luksemburg.

Z każdym systemem do poboru opłat drogowych można zapoznać się bezpośrednio na stronie internetowej operatora danego kraju.

Cofnij