List Przewozowy

Jeden z ważniejszych dokumentów handlowych, często spotykany przy imporcie i eksporcie towarów za pomocą różnych środków transportu. Wystawiany jest dla przewoźnika, który podejmuje załadunek. Przewoźnik otrzymuje podpisany list przewozowy z strony nadawcy i odbiorcy, gdzie pozostaje kopia dokumentu. Potwierdzeniem załadunku i rozładunku jest pieczątka z datą i podpisem ze strony załadowcy i odbiorcy. Przewoźnik zachowuje jeden egzemplarz potwierdzający wykonanie danej usługi transportowej.

List przewozowy to zbiór informacji dotyczących towaru. Na dokumencie powinny znaleźć się poniższe dane:

 • miejsce i data wystawienia dokumentu
 • dane i adres nadawcy
 • dane i adres przewoźnika
 • dane i adres odbiorcy
 • miejsce i data przyjęcia przesyłki do transportu i przewidywane miejsce wydania
 • dane określające rodzaj przesyłki, jak i sposób jej opakowania
 • liczba sztuk, numery oraz ich cechy
 • waga brutto przesyłki
 • uwaga dotycząca płatności za fracht
 • uwaga dotycząca płatności za pobraniem, jeśli dotyczy
 • instrukcje dla służb celnych

Funkcje listu przewozowego

W obrocie towarowym list przewozowy spełnia różne funkcje. Przede wszystkim jest nośnikiem informacji, dzięki którym nadawca może poinformować przewoźnika, ale także spedytora, magazyniera i odbiorcę o rodzaju i ilości towaru.

Ponadto w liście przewozowym przewoźnik potwierdza u nadawcy stan załadowanego ładunku, tzn. że sprawdził i potwierdził informacje zawarte w liście przewozowym dotyczące liczby opakowań oraz ich znaków/numerów. Dokument ten pełni zatem funkcję dowodową.  Dodatkowo udokumentuje przeciążenie pojazdu, a także pozwoli na zapis informacji dot. uszkodzenia ładunku u nadawcy czy w trakcie transportu.  List przewozowy może zawierać również zapis o nieprawidłowych opakowaniach, braku palet na wymianę, a także braku kompletnego zamówienia podczas załadunku lub rozładunku.

Odbiorca jest zobowiązany do potwierdza informacji dot. stanu zewnętrznego, ilości i oznaczenia towaru. Jeśli stwierdza nieprawidłowości powinien je ująć w dokumencie. List przewozowy zatem jest potwierdzeniem odbioru towaru.

Cofnij