ISO Kontener

Kontenery są znormalizowanymi skrzyniami o dużej pojemności przeznaczonymi do transportu towarów. Kontenery ISO są znormalizowane do stałych wymiarów, dzięki czemu możliwy jest łatwy załadunek, transport, przechowywanie i rozładunek towarów. Ich dokładne specyfikacje są określone w normie ISO 668.

Kontenery ISO 20- i 40-stopowe

Kontenery mają ogromne znaczenie, zwłaszcza dla transportu towarów drogą morską. Kontener ISO jest stosowany w międzynarodowym transporcie towarowym. Kontenerowce są zaprojektowane do transportu tych standardowych kontenerów, tak aby można było optymalnie wykorzystać ich pojemność ładunkową.

Kontenery ISO są dostępne w wersji 20-stopowej o wymiarach zewnętrznych 6,058 m x 2,438 m x 2,591 m oraz w wersji 40-stopowej o wymiarach zewnętrznych 12,192 m x 2,438 m x 2,591 m (w obu przypadkach LxWxH). Istnieją również dłuższe i wyższe kontenery ISO. Obecnie w ruchu towarowym na całym świecie używa się ponad 35 milionów kontenerów w tym standardzie.

Kontenery 20-stopowe znane są również jako TEU (Twenty-Foot Equivalent Unit), a kontenery 40-stopowe jako FEU (Forty-Foot Equivalent Unit). Pojemność dzisiejszych kontenerowców jest wyrażona w TEU. OCCL Hong Kong, który został oddany do użytku w 2017 r. i jest jednym z największych dzisiejszych kontenerowców, może przewozić ponad 21 400 TEU. Dzięki ilości kontenerów i uproszczonemu transportowi wynikającemu ze standaryzacji, koszt transportu kontenerowcami jest często znacznie niższy niż 10% całkowitych kosztów pojedynczego produktu.

Kontenery wymienne dla europalet

Ponieważ jednak kontener ISO nie jest przeznaczony dla typowego w Europie przewozu z użyciem europalet, stworzono kontenery wymienne. Kontener wymienny jest znany w języku angielskim jako „swap body container”. Skrzynia jest w nim nieco szersza i tym samym staje się odpowiednia do załadunku europalet. Tego typu kontenery wykorzystują ten sam mechanizm blokujący, co 20-stopowe kontenery ISO i dlatego mogą być przewożone tymi samymi pojazdami transportowymi.

Kontenery ISO w logistyce intermodalnej

Intermodalny ruch logistyczny wykorzystuje kontenery ISO do bezproblemowego łączenia różnych środków transportu w ramach łańcucha logistycznego poprzez standaryzację. Przełożenie kontenera z jednego środka transportu na drugi jest efektywna czasowo i ekonomicznie, ponieważ nie ma konieczności zmiany jednostki ładunkowej.

Cofnij