Bulk / Break Bulk

Pojęcia Bulk i Break Bulk stosowane są w transporcie morskim i pozwalają na transport ładunków jako oddzielnych części a nie w kontenerach. Ładunki te są zazwyczaj transportowane na paletach w skrzyniach, beczkach w workach a nawet luzem.

Statki przeznaczone do transportu Bear Bulk są wyposażone w dźwigi o dużej ładowności, które pozwalają na bezpieczną obsługę ciężkich ładunków, gdyż w ten sposób transportowane są najczęściej ładunki ponadgabarytowe.

Ładunek masowy – Bulk

Bulk to towary masowe, które mają jednolity charakter i nadają się do przeładunku luzem. Przykładem mogą być ładunki płynne lub stałe transportowane luzem, bez opakowania. Nie są policzalne, muszą być ważone. Zaliczamy do nich m.in ropę naftową, gaz, zboże, węgiel lub żwir. Towary masowe ładowane są zazwyczaj do ładowni statku, do wagonu kolejowego lub na samochód ciężarowy za pomocą łopaty załadowczej lub za pomocą urządzeń do załadunku towarów masowych. Płynny lub suchy ładunek masowy jest ładowany bez opakowania na odpowiednie środki transportu.

Ładunek masowy drobnicowy – Break Bulk

Termin Break Bulk odnosi się do produktów masowych drobnicowych, które na czas transportu można rozdzielić. Taki ładunek jest transportowany w workach (np. kawa), skrzynkach, kartonach (np. banany) beczkach, innych urządzeniach przeładunkowych lub jest po prostu walcowany i umieszczany na statek lub barkę.

Statki do przewozów ładunków typu  Bulk i Break Bulk

Statki towarowe są zaprojektowane i dostosowane do różnego rodzaju przewożonych towarów.

Ładunki Bulk ładowane są bezpośrednio na statki zwane masowcami, które są klasyfikowane wg ich nośności. Posiadają specjalne zaprojektowane ładownie. Statek masowy zazwyczaj jest ładowany/rozładowywany w specjalnych terminalach portowych przeznaczony do tego typu ładunku.

Ładunki Break Bulk przewożone są z pomocą frachtowca, które są wyposażone w międzypokłady, aby optymalnie wykorzystać dostępną przestrzeń dla ładunku. Ważny jest odpowiedni plan załadunku. Zazwyczaj każda taki statek jest wyposażony w własny dźwig, dzięki czemu ładunek może być rozładowywany.

Cofnij