AWIZO

Awizo jest używane jako skrót wyrazu awizacja, które w logistyce oznacza zawiadomienie odbiorcy o wysłaniu towaru. W transakcjach płatniczych mówi się również o awizo płatności lub awizo faktury.

Powiadomienie o wysyłce stanowi wcześniejszą informację o przybliżonej dostawie towaru. Spedytorzy awizują towar z wyprzedzeniem, zazwyczaj elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub EDI. W niektórych przypadkach powiadomienia wysyłane są również w formie pisemnej lub telefonicznej.

Za pomocą awiza przekazywane są następujące informacje dotyczące dostawy:

  • Rodzaj artykułu/numer
  • Ilość pozycji
  • Waga lub objętość artykułu
  • Data dostawy, ETA (Estimated Time of Arrival) – przybliżony czas

Zawarte w awizie informacje, są szczególnie istotne dla odbiorcy, ponieważ może on przygotować się do odbioru towaru w oparciu o wyżej wymienione parametry. Można określić i zarezerwować potrzebną do tego celu powierzchnię magazynową oraz zaplanować personel do przyjmowania i przetwarzania przyjmowanych towarów. Jeśli towar ma trafić bezpośrednio do produkcji, również to można odpowiednio zaplanować.

Powiadomienie o wysyłce jest również ważnym zapisem danych w realizacji śledzenia przesyłki. W tym celu awizo musi być w każdym przypadku przekazywane drogą elektroniczną, aby możliwe było bieżące śledzenie przesyłek.

Awizo jest informacją dla odbiorcy i nie może zastąpić oficjalnego dowodu dostawy, który towarzyszy towarom.

Cofnij