Integracja systemu telematycznego

LisTrac - standardowy interfejs telematyczny

Integracja z systemami telematycznymi ułatwia komunikację między pojazdami a centralą i umożliwia dowolne kształtowanie dynamicznych procesów transportowych.

Niezależność daje korzyści

Inteligentny interfejs LisTrac umożliwia połączenie z systemami telematycznymi większości producentów przy pomocy centralnego serwera telematycznego WinSped®. W kilku wyjątkowych przypadkach istnieją alternatywne drogi komunikacji. Takie rozwiązanie sprawia, że nasi klienci mają całkowitą swobodę w wyborze systemu telematycznego. Interfejs umożliwia kompletną integrację całej floty pojazdów z modułem do zarządzania zleceniami.

WinSped® - integracja z systemami telematycznymi

Bezpośrednie połączenie

Dzięki interfejsowi LisTrac wszystkie informacje z systemu telematycznego przesyłane są bezpośrednio do WinSped®. Tutaj są one obrabiane a następnie wizualizowane w danych pojazdów i danych zamówienia a w czasie rzeczywistym także w dyspozycji. Wszystkie ważne dane oraz statusy jak również historia dyspozycji dostępne są w module dyspozycyjnym. Niezaplanowane wydarzenia widoczne są na pasku informacyjnym, tak aby dysponenci mogli reagować w razie potrzeby. Również kierowcy otrzymują przy pomocy telematyki automatycznie nowe zlecenia z WinSped®. Wszyscy pracownicy posiadają jednocześnie te same informacje, co ułatwia komunikację. Ponadto WinSped® charakteryzuje się w różnych obszarach dyspozycji wieloma zaletami:

Zautomatyzowany transfer wszystkich ważnych danych przesyłek jak na przykład numerów dokumentów przewozowych, wagi ładunku, metrów ładunkowych przy pomocy standardowego interfejsu oraz zapis tych danych w statystykach oraz tabelach kosztowych.

Swoboda działania

Połączenie WinSped® z systemem telematycznym powoduje, że forma pracy w dyspozycji zmienia się z aktywnej kontroli w pasywny nadzór. Zaoszczędzony czas i bezpośredni wgląd do informacji powodują znaczny wzrost wydajności w obszarze pozyskiwania zleceń powrotnych jak również planowania i optymalizacji tras.

Właściwości:

 • Funkcja alarmu w przypadku oczekiwania (włącznie z powiadomieniem e-mail)
 • Możliwość wzajemnego informowania
 • Automatyczne obliczanie czasów oczekiwania
 • Automatyzacja procesów wewnętrznych
 • Elektroniczne zarządzanie zleceniami
 • Informacje o wszystkich pojazdach w czasie rzeczywistym
 • Dowolny wybór systemu telematycznego spośród ponad 30 dostępnych
 • Możliwość jednoczesnego zastosowania kilku systemów telematycznych
 • Integracja czasów pracy kierowcy (cyfrowy tachograf)
 • Zapobieganie omyłkowemu tworzeniu podwójnych zleceń
 • Zmniejszenie kosztów telefonicznych włącznie z optymalizacją wymiany danych