Katalog produktów WinSped®

Wprowadzimy Was w cyfrowy świat transportu

Od 1980 roku tworzymy rozwiązania IT dla firm transportowych, spedycyjnych i logistycznych. Obecnie nasz zespół składa się z ponad 230 pracowników m.in. z branży IT i logistycznej a dzięki dalece rozwiniętemu systemowi WinSped®, jesteśmy liderem wśród rozwiązań dedykowanych firmom z branży transportowej.

Firmie LIS

Od 1980 roku tworzymy rozwiązania IT dla firm transportowych, spedycyjnych i logistycznych. Obecnie nasz zespół składa się z ponad 230 pracowników m.in. z branży IT i logistycznej a dzięki dalece rozwiniętemu systemowi WinSped®, jesteśmy liderem wśród rozwiązań dedykowanych firmom z branży transportowej. Dzięki naszym lokalizacjom w Polsce, Niemczech, Holandii, Francji, Hiszpanii i Danii jesteśmy zawsze blisko naszych klientów, których grono nieustannie się powiększa. Dotychczas zaufało nam ponad 1200 firm a ponad 27 000 użytkowników każdego dnia pracuje w programie WinSped®.

Począwszy od doradztwa, poprzez instalację systemu, aż po wsparcie każdego użytkownika, znajdą Państwo w nas partnera, który rozumie swój fach i jest zaangażowany w efektywne wykorzystanie systemu WinSped® w Państwa firmie.

W codziennym dialogu z naszymi klientami i partnerami branżowymi stale pracujemy nad realizacją Państwa życzeń i dalszym rozwojem naszych produktów. Chętnie pokażemy Państwu jak wygląda praca z systemem WinSped u naszych klientów.

Nasz TMS WinSped®

Pod określeniem WinSped® jako “aplikację typy HUB“, rozumiemy możliwość podłączenia usług zewnętrznych dostawców. Wyraźnie nie chcemy być zamkniętym systemem ani odizolowanym programem TMS. Nasi klienci powinni mieć możliwość wyboru, z jakich usług korzystają. Dlatego ważna jest dla nas współpraca z partnerami, którą stale rozszerzamy np.: dostawcy systemów telematycznych, OCR, giełdy transportowe, dostawcy map drogowych, systemy ERP, WMS, finansowo-księgowe, DMS czy systemy rezerwacji transportu intermodalnego. Naszym celem jest aby WinSped® oferował jednolity interfejs i aby Użytkownik nie musiał przełączać się pomiędzy programami w celu korzystania z nich.

Spis treści

Zarządzanie zleceniami

Szybkie i bezbłędne tworzenie zleceń transportowych jest jedną z głównych zalet programu WinSped®

Dyspozycja graficzna

Czytelny interfejs oraz łatwa obsługa umożliwiają dysponentom szybkie podejmowanie decyzj.

FTL Transport całopojazdowy

Poza automatycznym importem danych bezpośrednio od kontrahentów istnieje możliwość zastosowania szablonów oraz skrótów do szybkiego zakładania zleceń.

Cross-docking / Scanning

W celu automatyzacji zleceń transportowych, program WinSped® można zintegrować z interfejsami większości systemów skanujących kody kreskowe, pracujących zarówno w systemie online jak i offline.

ELLi – Elektroniczna lista ładunkowa

Nowe narzędzie wyświetla cyfrowo w czasie rzeczywistym wszystkie procesy rozładunku i załadunku.

Integracja z systemami telematycznymi

Integracja z systemami telematycznymi ułatwia komunikację między kierowcami a działem dyspozycji oraz automa- tyzuje przepływ danych rzeczywistych bezpośrednio do tras.

Centrum rozliczeń

Kontrola dokumentów przychodzących, rozliczanie i fakturowanie zleceń transportowych Państwa kontrahentów dzięki systemowi WinSped® jest prostsze niż kiedykolwiek.

WebSped

WebSped® to dedykowany dla Państwa firmy portal webowy, który sprosta najwyższym oczekiwaniom.

AppSped

Realizacja zleceń transportowych za pomocą smartfona czy tabletu? Z aplikacją AppSped® jest to możliwe.

Kalkulacja tras

Za pomocą modułu kalkulacji tras każde zapytanie klienta można w szybki sposób nanieść na mapę oraz skalkulować koszty realizacji trasy.

Automotive Center

Zoptymalizowane zarządzanie transportami za pomocą VDA i procesów MTB-II

ETA-Center

Centrum ETA (Estimated Time of Arrival – szacowany czas przyjazdu) firmy LIS pomaga dyspozytorom określić oczekiwaną dostawę przesyłki, a w przypadku opóźnienia lub przedwczesnego przybycia zaalarmuje zdefiniowane osoby y np. wysyłając e-mail.

LMC – Zarządzanie opakowaniami zwrotnymi

Centrum zarządzania opakowaniami zwrotnymi, w skrócie LMC, jest najlepszym rozwiązaniem do pełnej kontroli.

FMS – System Zarządzania Flotą

Nasz System Zarządzania Flotą (Fleet Management System) ułatwi Państwu zarządzenie wszystkimi środkami transportowymi.

DMS – Zarządzanie dokumentami elektronicznymi

Ważnym krokiem do ograniczania obiegu dokumentów papierowych jest zintegrowany moduł DMS (Document Management System) bezpośrednio w WinSped®.

Zarządzanie szkodami i reklamacjami

Optymalizacja procesów biznesowych poprzez reklamacje

MIS – Management-Information-System

Interaktywne statystyki z technologią QlikView®

LIS Cloud Serwis

Oszczędź sobie administrację, ponieważ dzięki ASP hostujemy dla Ciebie twój system do zarządzania transportem.

Zarządzanie zleceniami

Szybkie i bezbłędne tworzenie zleceń transportowych jest jedną z głównych zalet programu WinSped®. Nieważne, czy importujemy zlecenia, czy zakładamy je z szablonu lub ręcznie – program umożliwia szybkie i bezproblemowe ich zapisywanie i przekazywanie do dalszej obróbki w dyspozycji.

Cechy modułu:

 • Definiowanie stref załadunku i rozładunku
 • Historia zleceń – śledzenie statusów
 • Przepinki
 • Dowolna liczba pozycji w zleceniu
 • Różne metody liczenia odległości, możliwe zastosowanie oddzielnej metody dla zleceniodawcy i podwykonawcy
 • Kontrola wiarygodności finansowej kontrahentów
 • Adresy jednorazowe
 • Etykiety i druk kodów kreskowych
 • Dowolna konfiguracja przeglądarki zleceń przy pomocy indywidualnych filtrów lub właściwości okien
 • Dowolne zarządzanie wydrukami również na bazie szablonów Word
 • Towary niebezpieczne
 • Konwerter dla FORTRAS, IDS128, IDS80, IFTMIN, IFCSUM, IFTSTA oraz indywidualne formaty
 • Ładunki
 • Pobrania
 • Kontrakty
 • Zarządzanie relacjami
 • Routing
 • Przyjęcie przesyłek zbiorczych na magazyn
 • Ustalanie wag objętościowych
 • Ładunki drobnicowe
 • Ładunki częściowe
 • Tworzenie odcinków tras
 • Kontrola terminów zleceń oraz kontrahentów w zarządzaniu kontaktami
 • Wskazówki tekstowe dot. załadunku, rozładunku, dyspozycji, faktury, dokumentacji wysyłkowej
 • Możliwość automatycznego zarządzania środkami ładunkowymi
 • WebSped®-tworzenie zleceń oraz kontrola statusu zleceń WinSped® online

Dowiedz się więcej

pJ7F5vCEmBk

Dyspozycja graficzna

Czytelny interfejs oraz łatwa obsługa umożliwiają dysponentom szybkie podejmowanie decyzji. Tutaj wszystko zmienia się dynamicznie a kluczowym elementem jest przejrzystość informacji. Graficzna dyspozycja łączy w sobie digitalizację oraz optymalizację procesów transportowych, dzięki czemu umożliwia użytkownikom oszczędnośc czasu i pracy.

Cechy modułu:

 • Automatyczne planowanie tras
 • Prosta i wygodna obsługa dzięki funkcji Drag & Drop
 • Zintegrowany grafik pracy pojazdu
 • Aktualne miejsce pojazdu
 • Pełna konfiguracja wszystkich elementów
 • Automatyczne planowanie czasu
 • Definiowalne szablony pracy
 • Definiowalne punkty POI
 • Wyszukiwanie w zadanym okręgu Integracja z systemem telematycznym

Dowiedz się więcej

FTL Transport całopojazdowy

Ten moduł został zaprojektowany specjalnie dla firm transportowych wykonujących transporty całopojazdowe (np. materiały sypkie, cysterny i silosy, gabaryty) i spełnia wszelkie wymagania stawiane przez tę branżę. Poza automaty-cznym importem danych bezpośrednio od kontrahentów istnieje możliwość zastosowania szablonów oraz skrótów do szybkiego zakładania zleceń.

Cechy modułu:

 • Elastyczne i indywidualnie konfigurowalne okna
 • Bezpośrednia aktualizacja informacji o przesyłce w zleceniu
 • Integracja z towarami niebezpiecznymi
 • Połączenie z systemami telematycznymi
 • Statusy przesyłki
 • Szablony zleceń
 • Połączenie z DMS

Dowiedz się więcej

Cross Docking / Scanning

W celu automatyzacji zleceń transportowych, program WinSped® można zintegrować z interfejsami większości systemów skanujących kody kreskowe, pracujących zarówno w systemie online jak i offline.

Cechy modułu:

 • Rejestracja pojazdu na terenie zakładu
 • Zarządzanie rampami i bramami
 • Definicja magazynu i miejsc magazynowych
 • Dyspozycja przesyłki na magazyn
 • Praca i aktualizacja danych w czasie rzeczywistym
 • Skanowanie offline i online
 • Śledzenie przesyłki na magazynie

Dowiedz się więcej

 Elektroniczna lista ładunkowa (ELLi)

Dzięki najnowszemu rozwiązaniu ELLi, firma LIS robi kolejny krok w kierunku digitalizacji. Nowe narzędzie wyświetla cyfrowo w czasie rzeczywistym wszystkie procesy rozładunku i załadunku.

Cechy modułu:

 • Cyfrowa rejestracja pomimo brakujących kodów kreskowych
 • Elektroniczna wymiana danych między nadawcą a dyspozytorem bez użycia papieru
 • Aktualizacja statusu w czasie rzeczywistym
 • Przejrzysty proces obsługi magazynu
 • Bezpośrednia integracja Zleceniodawcy poprzez portal WebSped
 • Opcja rejestracji różnic w naliczaniu opłat
 • Możliwość wykonywania zdjęć i bezpośrednia rejestracja w DMS

Dowiedz się więcej

Integracja z systemami telematycznymi

Integracja z systemami telematycznymi ułatwia komunikację między kierowcami a działem dyspozycji oraz automatyzuje przepływ danych rzeczywistych bezpośrednio do tras.

Cechy modułu:

 • Funkcja alarmu w przypadku opóźnień (włącznie z powiadomieniem e-mail)
 • Możliwość komunikacji z kierowcą
 • Automatyczne obliczanie czasów opóźnień
 • Automatyzacja procesów wewnętrznych
 • Elektroniczne zarządzanie zleceniami
 • Informacje o wszystkich pojazdach w czasie rzeczywistym
 • Dowolny wybór systemu telematycznego spośród ponad 30 dostępnych
 • Możliwość jednoczesnego zastosowania kilku systemów telematycznych
 • Integracja czasów pracy kierowcy (cyfrowy tachograf)
 • Zapobieganie omyłkowemu tworzeniu podwójnych zleceń
 • Zmniejszenie kosztów telefonicznych włącznie z optymalizacją wymiany danych

Dowiedz się więcej

Centrum rozliczeń

Skuteczna kontrola faktur przychodzących od podwykonawców oraz faktur wystawionych kontrahentom możliwa jest w WinSped® dzięki zautomatyzowanym procesom. W centrum rozliczeniowym znajdują się wszystkie zakończone zlecenia wraz ze wszystkimi potrzebnymi informacjami, na podstawie których można je rozliczyć.

Cechy modułu:

 • Kompleksowe centrum rozliczeniowe
 • Import i export cenników w pliku Excel
 • Obsługa wielowalutowości i podatków VAT
 • Tworzenie wielu kont księgowych
 • Import niezapłaconych faktur – dla niektórych systemów FK
 • Wielopoziomowe cenniki z dowolną strukturą
 • Zapis kompleksowych uzgodnień i restrykcji pod kontrahentem
 • Zarządzanie monitami
 • Centralne zarządzanie obciążeniami i uznaniami np. dodatek paliwowy

Interfejsy do różnych programów finansowo księgowych (Agresso, Bundschuh, Carat, CSS, DATEV, DCW, Diamant, DKS, Fenestra, IBM, Lexware, ProFib, Schilling, SAP, Sage KHK Office Line, Sage KHK Classic Line, Varial, Rewizor, Optima, Symfonia …)

Dowiedz się więcej

WebSped®– Twój portal logistyczny online

WebSped® to dedykowany dla Państwa firmy portal webowy, który sprosta najwyższym oczekiwaniom. Indywidualna szata graficzna portalu, moduły rejestracji zleceń i statusów online, funkcja track & trace i wiele innych są w pełni zintegrowane z systemem TMS WinSped®. Wielostopniowy system kontroli bezpieczeństwa gwarantuje przy tym, że użytkownik otrzyma tylko dostęp do tych danych, które odpowiadają poziomowi jego uprawnień.

Cechy modułu:

 • Wielopoziomowy system bezpieczeństwa i zarządzanie uprawnieniami
 • WebSped® Order – rejestracja zleceń online
 • WebSped® Tracking & Tracing – śledzenie przesyłek
 • WebSped® Status – zmiana statusu przesyłki
 • WebSped® DMS – System Zarządzania Dokumentami
 • WebSped® Lager – awiza oraz stany magazynowe

Dowiedz się więcej

AppSped – Mobilna aplikacja dla kierowców

Realizacja zleceń transportowych za pomocą smartfona czy tableta? Z aplikacją AppSped jest to możliwe.

Najważniejsze funkcje:

 • Elastyczne zastosowanie: system operacyjny Android lub iOSfunkcje:
 • Wielojęzyczność aplikacji
 • Workflow-Manager umożliwiający definiowanie poszczególnych procesów
 • Bieżąca lokalizacja pojazdu i ładunku
 • Pełna komunikacja w czasie rzeczywistym
 • Intuicyjna i prosta obsługa
 • Zastosowanie także z zewnętrznymi kierowcami przewoźników
 • Wysokie bezpieczeństwo danych

Dowiedz się więcej

Kalkulacja tras

Za pomocą modułu kalkulacji tras każde zapytanie klienta można w szybki sposób nanieść na mapę oraz skalkulować koszty realizacji trasy. Informacje o ilości kilometrów, czasie jazdy i kosztach myta wyświetlane są użytkownikowi w przejrzysty sposób. Kalkulacja trasy może być zdefiniowana indywidualnymi parametrami jak np. ADR lub ograniczenia wagowe, które będą brane pod uwagę przy wytyczaniu danej trasy. Uprzednio zdefiniowane dane o wymiarach, normie emisji spalin i prędkości pojazdu również wpływają na obliczenie optymalnej trasy. Raz wygenerowaną i skalkulowaną trasę można zapisać i przy kolejnym zapytaniu ofertowym szybko przedstawić wycenę Klientowi.

Cechy modułu:

 • Wytyczanie i wycena kosztów tras
 • Zapis profili pojazdów i naczep
 • Uwzględnienie kosztów pojazdu w kalkulacji trasy
 • Zapis wygenerowanej trasy i ponowne użycie

Dowiedz się więcej

Automotive Center

WinSped® Automotive Center oferuje rozwiązania dedykowane specjalnie dla firm transportowych świadczących usługi dla branży motoryzacyjnej. Rozwiązania te obejmują transporty towarów oraz pustych pojemników, transporty międzyzakładowe i wspierają procesy związane z dystrybucją oraz cross-dockingiem. WinSped® Automotive Center znacznie ułatwia tworzenie oraz zarządzanie zleceniami zgodnie z procesem VDA. System uwzględnia struktury VDA oraz prowadzi dyspozytora przez cały proces transportowy.

ETA-Center

Ze względu na różne czynniki, takie jak utrudniony ruch drogowy, czas pracy kierowców lub problemy techniczne, termin dostawy przesyłki klienta może ulec opóźnieniu. W takich sytuacjach nowy moduł ETA-Center wspomoże dyspozytorów w codziennej pracy i będzie na bieżąco precyzyjnie obliczać i stale monitorować czas przyjazdu ciężarówek.

Cechy modułu:

 • Monitorowanie czasu przyjazdu i wyjazdu
 • Obliczanie bieżących informacji o ruchu drogowym
 • Uwzględnianie czasów pracy kierowców, załadunku i rozładunku
 • Aktywny system ostrzegania o opóźnionym załadunku lub rozładunku
 • Przepływ informacji w zakresie przetwarzania i oceny opóźnień

Dowiedz się więcej

Zarządzanie opakowaniami zwrotnymi (LMC)

Poza właściwym procesem transportowym w codziennym zarządzaniu transportem dużą rolę odgrywa również skuteczne zarządzanie opakowaniami zwrotnymi. Europalety, gitterboxy, pasy zabezpieczające czy kliny zabezpieczające – wszystko to jest częścią składową prawie każdego transportu i posiada istotną wartość pieniężną. Dokładne śledzenie tych zasobów jest absolutnie konieczne! Centrum zarządzania opakowaniami zwrotnymi, w skrócie LMC, jest najlepszym rozwiązaniem do pełnej kontroli.

System Zarządzania Flotą (FMS)

Nasz System Zarządzania Flotą (Fleet Management System) ułatwi Państwu zarządzenie wszystkimi środkami transportowymi. Moduł wspomaga m.in. nadzór nad leasingiem, umowami ubezpieczeniowymi, terminami pojazdów, a nawet zarządzanie oponami.

Cechy modułu:

 • Zarządzanie pojazdami włącznie z oponami, danymi finansowymi, dokumentami i wiele więcej
 • Prosty zapis pojazdów za pomocą dowodu rejestracyjnego
 • Integracja z modułem zarządzania terminami pojazdów i modułem zarządzania dokumentami (DMS
 • Wirtualny notatnik dla każdego pojazdu
 • Podgląd pojazdów na kartach

Dowiedz się więcej

Zarządzanie dokumentami elektronicznymi (DMS)

Ważnym krokiem do ograniczania obiegu dokumentów papierowych jest zintegrowany moduł DMS (Document Management System) bezpośrednio w WinSped®. Teraz w każdym obszarze pracy można znaleźć dokumenty zarchiwizowane w formie cyfrowej i wyświetlić je w programie obsługującym format PDF.

Cechy modułu:

 • Automatyczne przyporządkowywanie słów kluczowych
 • Automatyczne indeksowanie dokumentów
 • Bezpośrednie wyszukiwanie w WinSped®
 • Osobna baza danych
 • Archiwizacja e-maili oraz załączników przy pomocy funkcji per Drag & Drop
 • Kompatybilność ze wszystkimi typami dokumentów pakietu Office oraz PDF
 • Kompletna integracja z WinSped®
 • Manualne skanowanie i przyporządkowywanie słów kluczowych

Dowiedz się więcej

Zarządzanie szkodami i reklamacjami

Wypadki i szkody transportowe należą do największych niedogodności w branży logistycznej. Aby uprościć rozliczanie roszczeń, udoskonaliliśmy nasz nowy moduł do zarządzania szkodami i reklamacjami. Teraz oszczędzając swój czas można w łatwy i przejrzysty sposób rejestrować i nadzorować wszelkie zdarzenia związane z uszkodzeniami czy reklamacjami w programie TMS WinSped®. Wszelkie szczegóły dotyczące szkód czy zdarzenia drogowego można wyświetlić w dowolnym momencie. Moduł współpracuje także z innymi modułami systemu WinSped® np.
z DMS – systemem zarządzania dokumentami, w którym zapisywane są wszystkie dokumenty dotyczące danego zdarzenia w formie elektronicznej.

Aby móc szybko i rzetelnie przygotować pismo reklamacyjne oferujemy możliwość przygotowania wniosku bezpośrednio z modułu dyspozycji, skąd wszystkie istotne informacje z zamówienia zostaną automatycznie uwzględnione w formularzu reklamacji. Zarządzanie reklamacjami pomaga także zidentyfikować wewnętrzne źródło błędów. Jednocześnie dobra analiza przyczyn reklamacji umożliwia ocenę kierowców i podwykonawców. Analiza różnych danych np. stosunku ilości reklamacji do całkowitej liczby zamówień może być bardzo przydatna z
punktu widzenia sprzedaży. Faktury za szkody oraz noty księgowe także wystawiane są w systemie, dzięki czemu są bezpośrednio przekazywane do działu finansowo-księgowego.

Dowiedz się więcej

Management-Information-System

Management-Information-System to zaawansowane narzędzie do statystyk i różnorodnych analiz, pozwalające na dynamiczne stosowanie filtrów wyboru danych. Dodatkowo system oferuje wysoką wydajność przetwarzania dużej ilości danych, tym samym zapewniając analizy z okresu kilku lat.

Na życzenie statystyki są dostępne w technologii webowej, również na smartfonie lub tablecie, przedstawiając na bieżąco wszystkie ważne informacje m.in. zysk z zleceń czy tras. Przestawianie statystyk podobne jest do tabel przestawnych Excel, zapewniając intuicyjną i prostą obsługę. Za pomocą kilku kliknięć myszką Użytkownik może wyświetlić dowolne dane biznesowe firmy, ale również tworzyć indywidualne szablony statystyk.

Cechy modułu:

 • brak obciążenia systemu produktywnego przy wczytywaniu statystyk
 • technologia oparta o rozwiązanie webowe (możliwość wyświetlania statystyk na urządzeniach mobilnych)
 • optymalna technologia umożliwiająca analizę danych masowych

Dowiedz się więcej

LIS Cloud Services

Oszczędź sobie administrację, ponieważ dzięki ASP hostujemy dla Ciebie twój system do zarządzania transportem. ASP oznacza “Application Service Providing”. Te słowa odpowiadają za proste rozwiązanie, które oferuje Ci wiele korzyści. Dzięki Web-Client możesz uzyskać dostęp do swojego programu WinSped® z dowolnego komputera na świecie za pośrednictwem Internetu i wprowadzać lub edytować dane. Wszystkie niezbędne komponenty oprogramowania znajdują się na serwerach naszego centrum komputerowego, co gwarantuje szybki przebieg pracy programu i oferuje optymalną wydajność. W każdej chwili, za pomocą odpowiedniego hasła, możesz uzyskać dostęp do swoich danych, tak jakby program był zainstalowany bezpośrednio na twoim komputerze.