Zarządzanie szkodami i reklamacjami

Optymalizacja procesów biznesowych poprzez reklamacje

Wypadki i szkody transportowe należą do największych niedogodności w branży logistycznej. Aby uprościć rozliczanie roszczeń, udoskonaliliśmy nasz nowy moduł do zarządzania szkodami i reklamacjami. Teraz oszczędzając czas można w łatwy i przejrzysty sposób rejestrować i nadzorować wszelkie zdarzenia związane z uszkodzeniami czy reklamacjami.. Wszelkie szczegóły dotyczące szkód czy zdarzenia drogowego można wyświetlić w dowolnym momencie. Moduł współpracuje także z innymi modułami systemu WinSed® np. z DMS – systemem zarzadzania dokumentami, w którym zapisywane są wszystkie dokumenty dotyczące danego zdarzenia w formie elektronicznej.

Zarządzanie reklamacjami

Aby móc szybko i rzetelnie przygotować pismo reklamacyjne oferujemy możliwość przygotowania wniosku bezpośrednio z modułu dyspozycji, skąd wszystkie istotne informacje z zamówienia zostaną automatycznie uwzględnione w formularzu reklamacji. Zarządzanie reklamacjami pomaga także zidentyfikować wewnętrzne źródło błędów. Jednocześnie dobra analiza przyczyn reklamacji umożliwia ocenę kierowców i podwykonawców. Analiza różnych danych np. stosunku ilości reklamacji do całkowitej liczby zamówień, może być bardzo przydatna z punktu widzenia sprzedaży. Faktury za szkody i noty księgowe także wystawiane są w systemie, dzięki czemu są bezpośrednio przekazywane do systemu finansowo-księgowego.