Cross-docking / Magazyny przeładunkowe

Dokładne śledzenie nawet najmniejszych przesyłek

Aby zautomatyzować opracowywanie zleceń transportowych w programie WinSped® można zintegrować go z interfejsami większości systemów skanujących kody kreskowe pracujących zarówno w systemie online jak i offline.

Kody kreskowe powiązane są na stałe z danym towarem a przez to również z innymi informacjami przez cały proces transportowy. Ich status jest dzięki temu stale aktualizowany. Umożliwia to w efekcie szybką i bezproblemową dyspozycją. W połączeniu z programem do podglądu zleceń wszystko staje się jasne i przejrzyste.

Już po wjeździe na magazyn wszystkie pojazdy oraz ich ładunki są zapisywane w programie WinSped® a dane wysyłane są następnie do działu odpraw i dyspozytora. Moduł ten znacznie poprawia komunikację pomiędzy całym personelem magazynu oraz optymalnie zarządza rozładunkami i załadunkami. Skanowanie przy dostawie towaru umożliwia dysponentom zarządzanie dostępnymi ładunkami w czasie rzeczywistym. Po zeskanowaniu informacje kojarzone są z zleceniami transportowymi.

Zarządzanie magazynem

Program do zarządzania transportem WinSped® pozwala na optymalne kształtowanie całego procesu transportowego począwszy od wjazdu towaru na magazyn aż po śledzenie pojedynczych przesyłek przez wszystkie miejsca przeładunku oraz miejscowości. Dzięki temu znacznie zmniejsza się ilość potrzebnej pracy administracyjnej związanej ze śledzeniem przesyłek, ponieważ w każdym momencie wiadomo, gdzie znajduje się dana przesyłka.

Właściwości:

 • Wejście na magazyn
 • Zarządzanie rampami i bramami
 • Dyspozytor magazynu
 • Dyspozycja rzędowa
 • Solidna sieć magazynowa
 • Zarządzanie w czasie rzeczywistym zapobiega pomyłkom
 • Statystyki przeładunkowe
 • Zarządzanie relacjami
 • Skanowanie offline
 • Skanowanie przy pomocy zewnętrznych systemów telematycznych
 • Śledzenie przesyłek wraz z historią
 • Wyszukiwanie SSCC wraz z protokołem zdarzeń
 • Symultaniczne śledzenie własnych i obcych SSCC