Kalkulacja tras

Obliczanie tras z uwzględnieniem różnych parametrów

Za pomocą modułu kalkulacji tras każde zapytanie klienta można w szybki sposób nanieść na mapę oraz skalkulować koszty realizacji trasy. Informacje o ilości kilometrów, czasie jazdy i kosztach myta wyświetlane są użytkownikowi w przejrzysty sposób. Kalkulacja trasy może być zdefiniowana indywidualnymi parametrami jak np. ADR lub ograniczenia wagowe, które będą brane pod uwagę przy wytyczaniu danej trasy. Uprzednio zdefiniowane dane o wymiarach, normie emisji spalin i prędkości pojazdu również wpływają na obliczenie optymalnej trasy. Raz wygenerowaną i skalkulowaną trasę można zapisać i przy kolejnym zapytaniu ofertowym szybko przedstawić wycenę Klientowi.

 

Cechy modułu:

  • Wytyczanie i wycena kosztów tras
  • Zapis profili pojazdów i naczep
  • Uwzględnienie kosztów pojazdu w kalkulacji trasy
  • Zapis wygenerowanej trasy i ponowne użycie