Zarządzanie magazynem

Procesy i procedury logistyki magazynowej są kontrolowane w ramach zarządzania magazynem. Termin oznacza więc wdrażanie systemów planowania, kontroli, optymalizacji i realizacji przepływu towarów w magazynie. W zakres zarządzania magazynem wpisuje się takie procesy jak przyjęcie towarów do magazynu, wewnętrzny transport towarów w magazynie, kompletacja do wysyłki, wydawanie towarów z magazynu oraz inwentaryzacja.

Dla optymalnego przetwarzania wszystkich procesów w magazynie zaleca się korzystanie z oprogramowania do zarządzania magazynem ze względu na liczne interfejsy operacyjne. Szybko rosnąca złożoność logistyki magazynowej może być bezpiecznie obsługiwana przez system zarządzania magazynem. W porównaniu z zarządzaniem manualnym, procesy są przetwarzane cyfrowo w godny zaufania, bezbłędny sposób.

Zarządzanie magazynem zapewnia podstawowe informacje

Zintegrowany system zarządzania magazynem obsługuje przepływ towarów i przechowuje ważne informacje o magazynie. Dokumentacja i dostępność miejsc składowania danego rodzaju towaru i jego zapasów są kluczowe. Kierownictwo magazynu kontroluje również punkty zmiany zamówień oraz wszelkie minimalne i maksymalne poziomy zapasów. Ponadto, wszystkie ruchy w magazynie są rejestrowane. Dotyczy to przyjmowania i wydawania towarów, a także ewentualnie koniecznych transferów magazynowych i związanych z tym nowych miejsc składowania artykułów.

Wszelkie związane z tymi procesami informacje zostają następnie udostępnione podczas komisjonowania w celu realizacji zamówienia. Dane dotyczące towarów są również dostępne dla celów inwentaryzacyjnych.

Zamknięte i zintegrowane systemy zarządzania magazynem

Wydajny system zarządzania magazynem może być skonfigurowany jako samodzielne rozwiązanie dla logistyki magazynowej. Takie oprogramowanie stanowi funkcjonalny i niezależny system, który często może być połączony z innymi systemami logistycznymi za pomocą interfejsów. Złożoność i nakład pracy zależy od podstawowej struktury i kompatybilności interfejsów, które mają zostać połączone. Jednak w środowisku logistycznym powszechnie stosuje się wspólne standardy EDI, takie jak EDIFACT.

Jako zintegrowany system, zarządzanie magazynem jest połączone z systemem zarządzania towarami lub kompleksowym oprogramowaniem spedycyjnym. Inne komponenty systemu, które są wykorzystywane przez działy takie jak planowanie materiałów, kontrola lub rozliczanie w celu realizacji zamówień logistycznych, również mają dostęp do danych dotyczących gospodarki magazynowej w ramach całego systemu.

Skanowanie i aplikacje mobilne w zarządzaniu magazynem

Podczas korzystania z oprogramowania do zarządzania magazynem dostępne są również inne wydajne technologie, które pomagają uprościć procesy i zwiększyć wydajność.

Kody kreskowe artykułów magazynowych mogą być skanowane za pomocą odpowiednich urządzeń końcowych. Za pomocą skanowania, skanery kodów kreskowych mogą odczytać unikalny numer artykułu, a następnie przekazać dane automatycznie i cyfrowo do procesu zainicjowanego w systemie.

Aplikacje mobilne mogą być również wykorzystywane do przesyłania procesów magazynowych na urządzenia mobilne, w tym smartfony lub tablety, w ramach realizacji zamówień. Zapytania inwentaryzacyjne lub przychodzące i wychodzące towary mogą być rejestrowane i przekazywane bezpośrednio.

Korzyści płynące z cyfrowego zarządzania magazynem

Informatyczny system zarządzania magazynem rozpoczyna pracę natychmiast po wprowadzeniu towaru do magazynu. Dzięki jego wykorzystaniu można znacznie zmniejszyć częstotliwość występowania błędów oraz zwiększyć wydajność. Zwłaszcza w przypadku dużych i skomplikowanych magazynów program zarządzania magazynem jest niezbędny do efektywnej realizacji zamówień, a tym samym krytyczny dla konkurencyjności. Oprogramowanie magazynowe zapewnia płynność procesów logistycznych i skutecznie minimalizuje występowanie typowych błędów.

Cofnij