Transport multimodalny

Transport multimodalny opisuje samodzielny proces transportu, w którym różne środki transportu są wykorzystywane do transportu towarów od nadawcy do odbiorcy. Mówi się o transporcie multimodalnym lub frakcyjnym, gdy w transporcie przesyłki zaangażowane są dwa lub więcej różnych środków transportu.

Przeciwieństwem transportu multimodalnego jest transport bezpośredni, w którym używa się tylko jednego środka transportu.

Transport intermodalny jest często używany jako synonim transportu multimodalnego, ale słusznie uważany jest za szczególny rodzaj transportu multimodalnego. W logistyce intermodalnej zmiana środka transportu odbywa się za pomocą standardowych kontenerów transportowych. Przesyłka zmienia w ten sposób środek transportu w zamkniętej jednostce transportowej.

Korzystanie z transportu intermodalnego

Transport jest zawsze multimodalny, jeżeli nie można go wykonać w transporcie bezpośrednim bez zmiany środka transportu lub przeładunku. W większości przypadków przyczyna ma charakter przestrzenny. Na przykład towary, które mają być transportowane, są produkowane krajowo, a następnie muszą zostać przetransportowane ciężarówką do portu, ponieważ transport do miejsca przeznaczenia odbywa się statkiem. Jest również możliwe, że niektóre odcinki podróży będą odbywały się koleją.

Kombinacja środków transportu

Ze względu na duże znaczenie międzynarodowych przewozów towarowych, kontenery są bardzo istotne dla całej logistyki. W połączeniu z wykorzystaniem technologii cyfrowych i telematyki, ułatwia to zarządzanie złożonymi łańcuchami transportowymi. W ten sposób można w przejrzysty sposób zidentyfikować mocne i słabe strony ekonomiczne dostępnych środków transportu w transporcie multimodalnym w celu dokonania optymalnej selekcji. Transport morski może przemieszczać duże ilości towarów w sposób energooszczędny i ekonomiczny, ale zajmuje więcej czasu ze względu na niską prędkość statku. Transport samochodami ciężarowymi jest bardzo elastyczny, ale środki transportu są ograniczone pod względem ładowności. Pociągi mogą przewozić znacznie większe ilości towaru, jednak są one powiązane z siecią kolejową, co czyni je mniej elastycznymi.

W zależności od towaru, jak również punktu wyjścia i przeznaczenia, dostępne środki transportu mogą być optymalnie połączone w transporcie multimodalnym.

Cofnij