Środki ładunkowe w logistyce

Środki ładunkowe pełnią funkcję nośną i są powszechnie stosowane w procesach transportowo-logistycznych. Pozwalają na formowanie odpowiednich jednostek ładunkowych. W ten sposób kilka pojedynczych towarów połączonych ze sobą tworzy jedną większą jednostkę ładunkową. Najczęściej są wykorzystywane w transporcie wewnątrzzakładowym, np. z produkcji do magazynu.

Środkami ładunkowymi będą:

  • Palety: euro, przemysłowe, jednorazowe ( tzw. jednokierunkowe)
  • pojemniki
  • pojemniki siatkowe tzw. Gitterboxy
  • Duże opakowania
  • Pojemniki na towary płynne, takie jak zbiorniki lub beczki

Środki ładunku jako zabezpieczenie

Środki ładunkowe odgrywają ważną rolę przede wszystkim w zabezpieczeniu ładunku. Pozwalają na bezpieczne połączenie małych jednostek opakowań lub artykułów w jedną przesyłkę. Przykładem będą palety, gdzie poszczególne towary są zazwyczaj łączone w stabilne opakowanie za pomocą folii i pasów. To samo dotyczy cieczy, które również przed transportem należy połączyć w bezpieczne jednostki ładunkowe za pomocą odpowiednich środków ładunkowych.

Znaczenie palet jako środka wspomagającego załadunek

Europalety jak i  palety jednokierunkowe są niezastąpione przy transporcie małych i luźnych towarów. W logistce międzynarodowej są jednym z najważniejszych środków ładunkowych. Pozwalają na tworzenie jednostek ładunkowych, dzięki którym łatwiejsze staje się przemieszczanie, składowanie, a także załadunek i transport towaru.

Paleta Euro ma szczególne właściwości, przede wszystkim jest czterokierunkowa, i może być podnoszona i przemieszczana ze wszystkich czterech stron za pomocą wózka widłowego lub przemysłowego. Ich funkcjonalność upraszcza obsługę magazynu, oraz załadunek rozładunek. Europalety są wielorazowego użytku i są klasyfikowane wg jakości, na podstawie której ponownie zostają dopuszczone do obrotu.

Środki transportu i ich przepływ w logistyce

W coraz bardziej złożonym łańcuchu logistycznym dla spedytorów i firm transportowych kluczowym znaczeniem staje się niezawodne planowanie, ładowanie i wysyłanie przesyłek.

Oprócz samego towaru, częścią przesyłki są również niezbędne środki ładunkowe, które są częścią procesu realizacji zamówienia. Wydajny i połączony system zarządzania środkami ładunkowymi zapewnia spójną przejrzystość planowania i śledzenia. Podobnie jak sama przesyłka, środki transportowe są dostarczane wraz z odpowiednimi dokumentami. Dodatkowo mogą być wymieniane lub bezpośrednio odsprzedawane według wcześniejszych ustaleń, które powinny być ujęte dokumencie. Dzięki odpowiedniej rejestracji ilości i dostępność środków ładunkowych, przeładunkowych, możliwa jest realizacja zleceń zgodnie z planem.

Cofnij