Samochód ciężarowy

Samochód ciężarowy służy jako pojazd użytkowy do transportu różnego rodzaju towarów. Z reguły do przewozów realizowanych przez firmy logistyczne używa się samochodów ciężarowych o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, co wymaga specjalnego prawa jazdy dla kierowcy pojazdu.

Ciężarówki są również rozróżniane przez ustawodawcę w zależności od całkowitej masy pojazdów.

Furgonetka / van
Małe samochody ciężarowe i przerobione samochody osobowe o masie całkowitej do 3,5 t.

Lekkie ciężarówki
Ciężarówka o masie całkowitej do 7,5 t.

Średnie ciężarówki
Ciężarówka o masie całkowitej do 18 t.

Ciężarówki do transportu ciężkiego

W Europie istnieją różne definicje tego typu pojazdów. Na przykład w Niemczech termin obejmuje również zestawy ciągnik + naczepa o masie całkowitej do 40 t, a w przypadku niektórych transportów również do 44 t, przy czym obciążenie na oś nie może przekraczać 11,5 t.

Długie zestawy (tzw. pociągi drogowe), które osiągają długość do 25 m i dopuszczalną masę brutto 60 t, są również znane jako ciężarówki typu mega, ale są dozwolone tylko w niektórych krajach europejskich.

Pojazdy silnikowe używane do transportu towarów o dopuszczalnej masie całkowitej mniejszej niż 2,8 t oraz pojazdy specjalne, takie jak wywrotki, pojazdy nienormatywne lub żurawie samojezdne, nie są nazywane samochodami ciężarowymi.

Ciężarówka jako środek transportu

Transport towarów drogą lądową za pomocą samochodów ciężarowych jest jednym z najważniejszych środków transportu dla firm spedycyjnych i logistycznych. Wynika to z faktu, że transport drogowy towarów jest w dużej mierze elastyczny pod względem przestrzeni, a odbiorcy mogą być zaopatrywani niemal bez ograniczeń. Na przykład transport kolejowy, który również jest często używany, w wielu przypadkach zmusza do przeładunku towarów przed końcowym etapem transportu do ich miejsca przeznaczenia.

W branży transportu towarowego transport samochodami ciężarowymi jest nie tylko jednym z najbardziej elastycznych, ale również jednym z najbardziej opłacalnych środków transportu. Z drugiej strony, istnieje ograniczona przepustowość dróg, obciążenie infrastruktury, emisja CO2 i rosnąca liczba wypadków z udziałem samochodów ciężarowych.

Różnice między zestawami ciężarowymi

Zestawy różnią się z jednej strony swoją budową, a z drugiej również towarem, który przewożą. W zależności od rodzaju transportu stosuje się odpowiedni rodzaj samochodu ciężarowego.

Rodzaje ciężarówek

Klasyczny samochód ciężarowy sam przewozi towar na własnej przestrzeni ładunkowej. Następną opcją jest ciężarówka ciągnąca dodatkową przyczepę – to rozwiązanie nazywane jest pociągiem drogowym. Innym wariantem jest ciągnik siodłowy z naczepą, zwany również przegubowym pojazdem ciężarowym. Sam ciągnik bez naczepy nie jest nazywany ciężarówką, ponieważ nie ma własnej przestrzeni ładunkowej.

Rodzaje naczep

Poszczególne rodzaje naczep wykorzystywane są do transportu różnych towarów. Platforma jest najprostszym i najbardziej elastycznym wariantem i opisuje płaską powierzchnię ładunkową, która często otoczona jest opuszczanymi burtami (naczepa skrzyniowa) lub plandeką (naczepa plandekowa). Innym rodzajem jest naczepa furgonowa, która jest zamkniętym nadwoziem ze stałymi ściankami bocznymi i drzwiami otwieranymi z tyłu. Istnieją również cysterny i silosy, których używa się do transportu płynów lub materiałów sypkich nie będących we własnych opakowaniach. W przypadku naczepy wymiennej, np. nadwozia  kontenerowego, całe nadwozie jest ładowane i rozładowywane. Kontenery mogą być umieszczone i zakotwiczone bezpośrednio na takiej naczepie. Istnieje również kilka innych systemów wymiennych nadwozi, które również zapewniają ustandaryzowane systemy nośne.

Cofnij