Przewozy towarowe

Mianem przewozy towarowe, nazywa się wszystkie czynność mające na celu przemieszczenie produktów z miejsca nadania do miejsca odbioru.  Transport wraz ze spedycją i logistyką wchodzi w skład branży TSL. Transport- oznacza przewóz ładunków lub osób z jednego miejsca do drugiego na terenie kraju lub na arenie międzynarodowej. Celem spedycji, jest zorganizowanie transportu w taki sposób, aby ładunek bezpiecznie został dostarczony na czas pod dokładny adres. Logistyka, obejmuje wszelkie działania związane z przemieszczeniem towarów w tym planowanie, organizacja i zarządzania całym łańcuchem dostaw.

Transport towarowy odbywa się z wykorzystaniem transportu drogowego, kolejowego, śródlądowego, morskiego czy lotniczego.

Transport drogowy ze względu na swoja elastyczność oraz sieć dróg jest najpopularniejszym środkiem transportu. W większości przypadków odbywa się on samochodami ciężarowymi. Dla operatorów logistycznych jest także jednym z najbardziej opłacalnych środków transportu.

W transporcie kolejowym duże ilości towarów mogą być dostarczane szybko, bezpiecznie i punktualnie, niezależnie od zakłóceń w ruchu drogowym czy warunków pogodowych. Wiele państw nie posiada jednak dobrze rozbudowanej sieli kolejowej, przez co dostęp do niektórych miejsc jest znacznie ograniczony lub niemożliwy.

Transport wodny jest wykorzystywany do przewozu na duże odległości globalnymi szlakami morskimi. Wyróżnia go stosunkowo niski koszt, jednak zajmuje wiele czasu a towary są narażone na zniszczenia wywołane warunkami atmosferycznymi a także piractwo.

Cofnij