Przecięcie zerowe

Jeżeli wszystkie stany magazynowe artykułów są zawsze trwale rejestrowane pod względem ilości, a nawet obsługiwane cyfrowo, to wcześniej w systemie wyświetlany jest przejazd zerowy. W ten sposób odchylenia od udokumentowanego poziomu zapasów do faktycznego poziomu zapasów mogą być korygowane i uzupełniane. W takim systemie można również przeprowadzić wyraźną inwentaryzację krzyżowania zerowego w celu znalezienia i skorygowania dokładnie tych możliwych krzyżowań zerowych. Skrzyżowanie zerowe jest częścią Zarządzania Zapasami i Zarządzania Magazynem i występuje zarówno w sposób planowy jak i nieplanowany.

Przecięcie zerowe – planowane

Planowane przejście przez zero ma miejsce zawsze wtedy, gdy przy prawidłowym zaksięgowaniu wszystkich artykułów, ilość zapasów odpowiada dokładnie zapotrzebowaniu po stronie odbioru. Jest to często określane jako oczekiwane lub pożądane przekroczenie wartości zerowej. Nazwa wynika z faktu, że liczba dostępnych artykułów spada do zera po osiągnięciu oczekiwanej ilości pobrania. Oznacza to, że w tym momencie nie ma już żadnych dostępnych pozycji.

Zerowa przeprawa – nieplanowana

W przypadku nieplanowanego przejścia przez zero można stwierdzić, że artykuły nie zostały wcześniej poprawnie zamieszczone. W tym przypadku rzeczywisty stan zapasów różni się od obliczonego księgowego bilansu zapasów i istnieje problem w łańcuchu dostaw. W związku z tym nie ma wystarczającej ilości zapasów, aby w pełni pokryć rzeczywiste zapotrzebowanie na wycofanie. Dostępna liczba pozycji jest więc w tym przypadku zbyt mała. W tym przypadku jednak księgowanie wykazało wystarczające zapasy. Z tego powodu w przypadku wykrycia błędu księgowania należy skorygować zapis danych dotyczących stanu inwentarza i dostosować go do stanu faktycznego.

Alternatywne warunki dla nieplanowanego zerowego przekroczenia granicy są nieoczekiwane lub niepożądane zerowe przekroczenie granicy.

Inwentaryzacja zerowo-krzyżowa

Dokładniej mówiąc, inwentaryzacja zerowa nie jest tak naprawdę faktyczną procedurą inwentaryzacyjną. Dzieje się tak dlatego, że w regularnej inwentaryzacji zwykle najpierw odkrywa się skrzyżowanie zerowe. Niemniej jednak planowane lub nieplanowane przekroczenie wartości zerowej może być podstawą do sporządzenia tymczasowego wykazu w celu wykrycia problemów w łańcuchu dostaw na wczesnym etapie i podjęcia odpowiednich środków. Może to również zmniejszyć wysiłek związany z regularną inwentaryzacją, ponieważ nie wszystkie przekroczenia zera występują niespodziewanie i powodują skomplikowane procedury reagowania. W ten sposób inwentaryzacja może być dostosowana do rzeczywistego wymogu wycofania z obrotu nawet w krótkim czasie.

Skrzyżowanie zerowe automatycznie uruchamia uzupełnianie towaru. Ma to miejsce zarówno w przypadku planowanych, jak i nieplanowanych przejazdów zerowych.

Cofnij