Materiał sypki

Materiał sypki jest materiałem dostępnym w formie przestrzennej, takiej jak granulat lub proszek. Jest on zróżnicowany przede wszystkim w zależności od stopnia sypkości. Pod tym względem rozróżniamy materiał sypki bezkohezyjny oraz kohezyjny (zwarty).

Właściwości ładunku sypkiego kategoryzuje się następująco:

  • Gęstość nasypowa
  • Kąt samozsypu
  • Wielkość ziarna
  • Rozkład wielkości ziarna
  • Kształt ziarna
  • Kohezja
  • Adhezja

„Odlew” to proces obróbki materiałów sypkich zdefiniowany przez normy DIN.

Towar oznaczony liczbą 0 to ładunek, który może się swobodnie przemieszczać wraz z kontenerem –  nie jest zabezpieczony.

Materiały budowlane takie jak gips, piasek, żwir i cement, a także surowce takie jak sól drogowa, ruda czy żużel należą do materiałów sypkich. Dotyczy to również żywności takiej jak orzechy, różne rodzaje zbóż, sól, cukier, mąka i kawa. Ponadto pelety, granulaty i towary sypkie, takie jak pigmenty i wypełniacze, również należą do materiałów sypkich.

Składowanie i rozładunek materiałów sypkich

Składowanie i rozładunek materiałów sypkich może być skomplikowany ze względu na nieprzewidywalność materiału sypkiego w praktyce. Ważne jest, aby najpierw określić materiał sypki, tj. gęstość nasypową, wielkość cząstek, kształt cząstek, wilgotność i inne parametry. Przy rozładunku decydujące znaczenie ma nie tylko odpowiednie miejsce składowania lub zbiornik, ale również odpowiednia technologia umieszczenia w nim ładunku, chroniąca przez problemami takimi jak np. wyciek. Dokładne dozowanie niektórych materiałów sypkich jest również bardzo wymagające.

Transport materiałów sypkich

Transport nieciągły (przeciwieństwo transportu za pomocą np. rurociągu) odbywa się w silosach lub bunkrach materiałów sypkich (np. na statkach, gdzie towar sypki nazywany jest również „towarem zrzutowym”), w pojazdach typu wywrotki i pojazdach wysokiego składowania (drogowych i kolejowych), a także w zestawach silosowych, pojazdach silosowych, naczepach z ruchomą podłogą oraz jako ładunek podzielony na worki lub w big-bagi.

Cofnij