Logistyka magazynowa

Logistyka magazynowa jest częścią logistyki firmy. W ramach organizacji lub przedsiębiorstwa, logistyka obejmuje planowanie, kontrolę, zarządzanie, optymalizację i realizację przepływu towarów, informacji i ludzi. Właściwe towary, informacje lub osoby są dostarczane w odpowiedniej ilości, we właściwym czasie i miejscu. Logistyka magazynowa jest zatem odpowiedzialna za planowanie, kontrolę, zarządzanie, optymalizację i realizację procesów w dziale magazynowym: przyjmowanie towarów do magazynu, transport towarów w magazynie, korzystanie z odpowiedniego systemu magazynowania oraz wysyłkę towarów z magazynu.

Ponadto można dokonać rozróżnienia pomiędzy strategiczną i operacyjną logistyką magazynową. W strategicznej logistyce magazynowej podejmowane są fundamentalne, długoterminowe i nadrzędne decyzje. Obejmuje to określenie optymalnego miejsca składowania, odpowiedniego typu składowania oraz odpowiedniego wyposażenia i technologii składowania. Po wdrożeniu tych decyzji nie można ich zmienić w krótkim czasie i przy odpowiednich kosztach. Operacyjna logistyka magazynowa zajmuje się optymalną obsługą procesów i procedur w logistyce magazynowej.

Procesy w logistyce magazynowej

Towar jest sprawdzany w dziale przyjęcia towaru pod kątem prawidłowej zawartości i idealnego stanu. Odpowiednie towary są następnie dodawane do inwentarza i odpowiednio przechowywane. Przyjęcie towaru do magazynu jest rejestrowane w systemie zarządzania magazynem, dzięki czemu możliwe jest sprawdzenie kiedy, co, gdzie i ile zostało wprowadzone do magazynu. Wybranie towaru w celu wykorzystania go jako materiału pomocniczego, eksploatacyjnego, surowca w produkcji lub w celu wysyłki do klienta jest odpowiednio przeprowadzane i musi być odpowiednio udokumentowane w systemie zarządzania magazynem. Jeśli towar opuszcza magazyn poprzez wydanie towaru, jest to również rejestrowane.

Znaczenie logistyki magazynowej

Logistyka magazynowa ma centralne znaczenie ze względu na połączenie z obszarami logistyki towarów przychodzących i towarów wychodzących. Zrównoważona organizacja procesów i procedur logistyki magazynowej wpływa zatem również na powiązane z nimi funkcje łańcucha wartości.

Przy odbiorze ładunku przyjmowane są towary w celu składowania, takie jak np. towary nabyte w drodze zakupu lub produkty własnej fabryki. W tym procesie wystawiane są dokumenty konieczne do późniejszego wybrania towaru z magazynu, co może zostać zainicjowane przez wymagania produkcji lub zamówienie klienta i zorganizowanie odpowiedniej dostawy. Szybki, bezpieczny i punktualny transport towarów wpływa zarówno na wewnętrzny ruch towarów w magazynie, jak i na kompletację artykułów do odpowiedniej realizacji zamówienia.

Sprzeczne cele w logistyce magazynowej

Logistyka w ogóle, a więc również logistyka magazynowa, realizuje trzy główne cele: wysoka dostępność, minimalizacja kosztów i niskie zaangażowanie kapitałowe.

Wysoka dostępność umożliwia szybkie i niezawodne dostawy pod względem terminów i jakości, a także zwiększa elastyczność w przypadku krótkoterminowych zmian wytycznych. Koszty magazynowania i logistyki powinny być możliwie jak najniższe, uwzględniając powierzchnię magazynową, rodzaj i lokalizację. Ponadto, celem jest również minimalizacja nakładów inwestycyjnych w logistyce magazynowej poprzez minimalizację inwentarzu, sprzętu i inwestycji w technologie magazynowe.

Te trzy cele są ze sobą sprzeczne i muszą być zoptymalizowane tak, aby najwyższy korporacyjny cel maksymalizacji zysku, a także maksymalizacji korzyści był ostatecznie brany pod uwagę w najlepszy możliwy dla klienta sposób.

Cofnij