Łańcuch logistyczny

Procesy, które zachodzą w obszarze logistyki, określane są jako łańcuch logistyczny. Piony logistyki to logistyka zaopatrzenia, logistyka produkcji, logistyka dystrybucji i logistyka usuwania odpadów. Funkcje wymagane w tych obszarach to transport, przeładunek i magazynowanie (inaczej nazywane procesami TPM), które są ostatecznie niezbędne dla wszystkich działań logistycznych.

To zorientowane procesowo podejście wyraźnie pokazuje, że dla efektywnej i opłacalnej ogólnej wydajności, wszystkie procesy w ramach poszczególnych działów i funkcji muszą być optymalnie zaprojektowane. Dotyczy to również optymalizacji wymiany danych wzdłuż łańcucha logistycznego pomiędzy jednostkami. To szczegółowe podejście do łańcucha logistycznego jako poszczególnych, następujących po sobie relacji dostawca – klient wyraźnie pokazuje, jak ważny dla optymalnego wyniku tych operacji jest klient wewnętrzny każdego procesu poprzedzającego.

Oprócz tego przedstawienia intralogistyki, która odnosi się do wewnętrznych procesów logistycznych łańcucha logistycznego, należy również zdefiniować zarządzanie łańcuchem logistycznym w przedsiębiorstwach spedycyjnych i transportowych.

Łańcuch logistyczny jako ogniwo

Zawsze ważne jest, aby postrzegać łańcuch logistyczny jako ogniwo w sieci. Selektywna optymalizacja zawsze wchodzi w interakcję z innymi procesami i procedurami w sieci logistycznej i często prowadzi do lepszego wyniku końcowego tylko przez przypadek. Współpraca i kontakt z uczestnikami łańcucha logistycznego na wcześniejszych i późniejszych etapach jest zatem decydującym warunkiem optymalizacji wszystkich procesów logistycznych. Efekty dostosowań w poszczególnych punktach muszą być oceniane z wyprzedzeniem i koordynowane w ramach całości łańcucha logistycznego.

Rosnąca złożoność łańcuchów logistycznych

Postępująca cyfryzacja i globalizacja stawiają przed logistyką coraz bardziej złożone wyzwania. Dlatego też organizacja, kontrola, planowanie i optymalizacja wszystkich procesów w ramach łańcucha logistycznego są kluczowymi czynnikami sukcesu ekonomicznego. Logistyka wielokrotnie łączy i przetwarza przepływ informacji i towarów. Wiedza interdyscyplinarna jest również niezbędna, aby zadanie logistyczne, jakim jest dostarczenie właściwego towaru, w odpowiedniej ilości, we właściwym czasie i we właściwym miejscu, zostało wykonane jak najbardziej ekonomiczne. W szczególności dotyczy to znajomości obszaru gospodarki magazynowej i zarządzania inwentarzem, zarządzania łańcuchem dostaw, ogólnych procesów produkcyjnych i innych procesów tworzenia wartości dodanej.

Przepływ informacji w łańcuchu logistycznym

Ze względu na cyfryzację i postęp techniczny, często określany hasłem „Przemysł 4.0”, procesy logistyczne stają się również coraz bardziej wymagające. Dostępne dane, przepływ informacji oraz przepływ towarów w systemie logistycznym stają się coraz bardziej kompleksowe i istotne. Te dane i informacje muszą być gromadzone w całym łańcuchu logistycznym i przekazywane do odpowiednich procesów i funkcji. Obecnie do tego celu używane są potężne oprogramowania logistyczne, ponieważ manualna administracja tak złożonymi procesami wymaga wielkiego wysiłku i wiąże się z nieuniknionym spadkiem wydajności.

Zarządzanie łańcuchem dostaw jako optymalizacja łańcuchów logistycznych

Dział zarządzania łańcuchem dostaw zajmuje się tworzeniem, zarządzaniem i optymalizacją wszystkich usług w ramach łańcucha logistycznego dla całego procesu tworzenia wartości dodanej. Dzięki temu dostępne są szczegółowe dane i informacje, a poszczególne procesy w obszarach takich jak zaopatrzenie, produkcja i dystrybucja mogą być planowane w sposób zintegrowany. Pozwala to na bardziej ukierunkowaną adaptację i reakcję na zmiany lub zakłócenia.

W ramach łańcucha logistycznego należy usprawnić procesy i poprawić ich wydajność, obniżyć koszty magazynowania i transportu, skrócić czas realizacji zamówień, zwiększyć dotrzymywanie terminów dostaw oraz zoptymalizować dostępność informacji. W tym celu konieczne jest wykorzystanie odpowiednich systemów informatycznych, które powinny być również zintegrowane między uczestnikami łańcuchów logistycznych za pomocą odpowiednich interfejsów.

Cofnij