Komisjonowanie

Zwrot komisjonowanie pochodzi od ang. wyrazu commission (zamawiać, zlecać) i jest nieodłącznym elementem procesu magazynowania. Pod tym pojęciem kryją się czynności związane z rozformowaniem zbiorczych jednostek ładunkowych, podzieleniem ich na opakowania jednostkowe oraz zestawieniem opakowań jednostkowych zgodnie z zamówieniem.

W zależności od rodzaju składowanych towarów stosowane są różne strategie magazynowania, które mają również wpływ na procesy komisjonowania:

W metodzie FIFO (First In First Out) towary, które zostały umieszczone w magazynie jako pierwsze, również jako pierwsze opuszczają magazyn. W przypadku przechowywanie na regale, nowe pozycje są umieszczane z tyłu regału lub wykorzystuje się regały przepływowe w których zapasy składowane jako pierwsze, są zawsze dostępne w pierwszej kolejności.

Metoda LIFO (Last In First Out) oznacza, że towary składowane jako ostatnie, opuszczają magazyn jako pierwsze. Zasada ta jest stosowana w szczególności w przypadku towarów niepsujących się, które nie ulegają zniszczeniu podczas przechowywania oraz towarów masowych (zazwyczaj węgiel, żwir).

Metoda FEFO (First Expired First Out) jest stosowana m.in. do przechowywania leków. Towary, które posiadają krótszą datę ważności jako pierwsze są pobierane z magazynu.

Metody kompletacji

Wybór odpowiedniej metody kompletacji towarów jest zależny o założeń i celów danego przedsiębiorstwa a także stosowanych technologii. Metody i jakość kompletacji są obecnie wpisane w strategię marketingową i wizerunkową firmy.

Wyróżnia się 2 podstawowe metody komisjonowania towarów:

Metoda „Człowiek do towaru” – zwana także systemem dynamicznym, w którym to komisjoner przemieszcza się po obiekcie i udaje się do miejsca składowania skąd pobiera wymagane towary. Ten rodzaj jest zazwyczaj stosowany w przypadku mniejszych zamówień towarów i o małej wadze.

Metoda „Towar do człowieka” – zwana także systemem statycznym, w którym komisjoner pozostaje w miejscu kompletacji a towary są w te miejsca dostarczone za pomocą magazynowych środków transportu, często za pośrednictwem przenośników taśmowych.  Metoda ta jest bardziej wymagająca a jej wydajność wymusza zastosowanie odpowiednich systemów informatycznych.

Podczas komisjonowanie także sposób pobrania towaru ma istotne znaczenie. Wyróżniamy pobieranie ręczne, które wymaga czasu i pracy , a także pobieranie towaru mechaniczne, które wspierane jest przez roboty lub w pełni automatycznie.

Przetwarzanie zamówień

Najprostszą formą jest kompletacja zamówień według listy. Może mieć ona formę papierowego wydruku czy mobilnego terminala. Na tej liście zapisywane są pozycje, miejsce przechowywania i ilość. Pracownik kompletuje towar zgodnie z listą, zaznacza go, a następnie dokumentuje swoje pobrania w systemie zarządzania magazynem. Aby uniknąć błędów podczas kompletacji jest ona potwierdzana cyfrowo poprzez skanowanie kodów kreskowych i w ten sposób przesyłana bezpośrednio do systemu zarządzania magazynem. Często elektroniczne wyświetlanie listy pobrań i cyfrowy zapis pobrania za pomocą skanowania są połączone w jednym urządzeniu, tak że prawidłowe pobranie artykułu może być również potwierdzone przez skanowanie (pick-by-scan).

Cofnij