Główny bieg

Główny bieg jest jednym z procesów logistycznych w logistyce dystrybucji. Odbywa się to między nogą wstępną a kolejną. W przypadku transportu kombinowanego i przesyłek drobnicowych, które nie są obsługiwane w transporcie bezpośrednim, łańcuch logistyczny jest podzielony na etap wstępny, kolejny główny i ostatni, kolejny.

Głównym etapem jest podproces logistyczny w transporcie towarowym, w którym wiele różnych pojedynczych przesyłek jest przetwarzanych jako ładunek drobnicowy. We wstępnym etapie agent spedycyjny odbiera od nadawców poszczególne ładunki jednostkowe, które mają być transportowane do różnych odbiorców. W przeważnie regionalnym centrum logistycznym te pojedyncze sztuki towarów są następnie sortowane według określonych kryteriów i ponownie montowane do odpowiednich przesyłek drobnicowych w celu transportu na głównym odcinku.

Klasyfikacja głównego odcinka łańcucha logistycznego

Gdy tylko przesyłki zostaną skonsolidowane i załadowane na poszczególne środki transportu, następuje główny przejazd. Głównym etapem jest transport do centrum logistycznego spedytora odbiorczego w danym regionie docelowym. Przewozy ładunków drobnicowych zostały wcześniej zestawione, między innymi w oparciu o kryteria miejsca odbioru. W centrum dystrybucyjnym spedytora odbiorczego, drugi przeładunek odbywa się po odcinku głównym. Tutaj fracht drobnicowy jest ponownie dzielony na pojedyncze przesyłki. W spedytorze odbiorczym przesyłki są następnie sortowane, grupowane i ładowane na środek transportu na kolejnym odcinku.

W przypadku transportu kombinowanego przewidziano specjalne środki transportu dla poszczególnych procesów. Główny etap transportu kombinowanego ogranicza się do transportu kolejowego i transportu towarów drogą morską/statkową. Przewóz przed i po transporcie odbywa się na drodze i powinien być jak najkrótszy.

Cofnij