EDI

EDI ( ang. Electronic Data Intercharge) to elektroniczna wymiana danych i dokumentów między różnymi systemami komputerowymi wg spisanych międzynarodowych standardów.  Systemy zaangażowanych firm lub organizacji działają jako nadawca, przewoźnik i odbiorca cyfrowo przetwarzanych danych. Standard EDI jest wymagany, aby przesyłane rekordy danych mogły być również przetwarzane przez odbiorcę. EDI wykorzystuje zatem technologię informatyczną oraz telekomunikacyjną.

W logistyce w przypadku braku transmisji danych, nadawca przesyłki przekazuje firmie transportowej dane adresowe odbiorcy ręcznie – na przykład telefonicznie lub przez e-mail. Następnie przewoźnik musi również ręcznie wprowadzić te dane do własnego systemu. W wersji cyfrowej z wykorzystaniem EDI system nadawcy wysyła dane bezpośrednio do systemu przewoźnika. Aby dwa systemy mogły się ze sobą komunikować i bezbłędnie wymieniać rekordy danych, muszą zostać zdefiniowane konkretne standardy rekordu danych EDI pomiędzy nadawcą i odbiorcą.

Kompleksowe standardy EDI

Załadowca zazwyczaj współpracuje z więcej niż jedną firmą transportową, podobnie jak firma transportowa utrzymuje relacje biznesowe z więcej niż jednym załadowcą. Firmy i organizacje również korzystają z różnych systemów. Aby wymiana danych za pośrednictwem EDI przebiegała bez zakłóceń, dla każdego systemu pomiędzy zaangażowanymi stronami musiałby zostać zdefiniowany oddzielny interfejs komunikacyjny, zwany również konwerterem. Dostarczenie różnych, indywidualnych konwerterów jest nieekonomiczne dla zainteresowanych stron, dlatego też istnieje bardzo rozpowszechniony standard EDIfact. Został on opracowany już w 1986 r. przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ).

Odpowiedni standard EDI określa struktury komunikacyjne i definiuje jednolite formaty wymiany informacji i dokumentów. Wyróżniamy komunikaty (dokumenty) handlowe, finansowe oraz transportowe. Klasyczne dokumenty papierowe są zastępowane przez dokumenty cyfrowe. Dokumenty te są następnie udostępniane w standardzie EDI i w ten sposób wysyłane do adresata. Specyfikacje zdefiniowane w standardzie opisują dokładną cyfrową strukturę różnych dokumentów biznesowych, które mogą być następnie sprawnie wymieniane pomiędzy różnymi systemami uczestniczącymi w łańcuchu procesów.

Cofnij