Zarządzanie środkami ładunkowymi

Nie trać już więcej palet z oka

Poza właściwym procesem transportowym w codziennym zarządzaniu transportem dużą rolę odgrywa również skuteczne zarządzanie środkami ładunkowymi oraz pomocniczymi środkami ładunkowymi. Europalety, gitterboxy, pasy zabezpieczające czy kliny zabezpieczające – wszystko to jest częścią składową prawie każdego transportu i posiada istotną wartość pieniężną. Dokładne śledzenie tych zasobów jest absolutnie konieczne! Centrum zarządzania środkami ładunkowymi, w skrócie LMC, jest najlepszym rozwiązaniem do zarządzania środkami ładunkowymi.

Niewielki nakład pracy – wiele korzyści

Po odpowiedniej konfiguracji oraz wprowadzeniu wszystkich wymaganych danych program staje się nieodzowną pomocą dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie środkami ładunkowymi. Do wyboru są dwie możliwości – automatyczne i manualne zarządzanie środkami ładunkowymi. Dzięki LMC kontrola aktualnych stanów środków ładunkowych jest bardzo prosta a logika działania programu bardzo intuicyjna, co gwarantuje w praktyce bezbłędną obsługę programu. Dzięki listom sald oraz analizom statystycznym wszystkie środki ładunkowe są pod stałą kontrolą. Dodatkowe funkcje jak generowanie dokumentów towarzyszących, wydruk monitów oraz faktur możliwe są przy pomocy jednego kliknięcia myszą. Utworzone faktury można następnie wysłać do zintegrowanego programu księgowego.

Właściwości:

 • Profesjonalne prowadzenie kont księgowych dla środków ładunkowych o logice zbliżonej do klasycznej księgowości
 • Wiele możliwości konfiguracyjnych oraz możliwość dopasowania do systemu pracy klientów
 • Manualne lub automatyczne księgowanie środków ładunkowych w procesie transportowym
 • Łatwe księgowanie środków ładunkowych już podczas tworzenia zlecenia
 • Automatyczne księgowanie sald na kontach zleceniodawców, nadawców, odbiorców, podwykonawców na każdym odcinku łańcucha dostawy
 • Automatyczna kontrola zmian kierowców lub pojazdów
 • Automatyczne wewnętrzne księgowanie między oddziałami
 • Wielopoziomowa logika kont przeciwstawnych do śledzenia sald w przypadku wielu oddziałów firmy
 • Manualne lub automatyczne tworzenie dokumentacji towarzyszącej
 • Łatwy proces wymiany palet w ramach procesu transportowego
 • Tworzenie monitów włącznie z fakturami proforma
 • Tworzenie faktur z jednoczesnym księgowaniem środków ładunkowych
 • Szybki przegląd stanów oraz sald jak również statystyk
 • Funkcja uzgadniania stanów kont
 • Opcjonalnie możliwość połączenia z systemem telematycznym w celu automatycznego zarządzania środkami transportowymi bezpośrednio z pojazdu