Zarządzanie flotą

Najlepsze rozwiązanie do zarządzania flotą

Program ten służy do łatwego zarządzania wszystkimi ważnymi informacjami, terminami oraz środkami transportowymi, jak na przykład pojazdami, naczepami, nadwoziami wymiennymi i kontenerami. Dodatkowo istnieje możliwość zarządzania również środkami pomocniczymi, jak np. wózki widłowe, podesty załadowcze, skanery, telefony i wiele innych.

Zautomatyzowane zarządzanie terminami

Regularne przeglądy pojazdów, wizyty w warsztacie, mycie pojazdów i wiele innych ważnych, możliwych do zaplanowania terminów można automatycznie zapisać w grafiku pracy pojazdów a w razie potrzeby rozszerzyć o dodatkowe terminy. Wszystkie terminy pojazdów są ponadto widoczne w module zarządzania trasami obok tras oraz terminów kierowców. Dzięki takiemu rozwiązaniu podczas planowania pojazdów uwzględniane są zasoby dostępne w danym momencie, co pozwala na bardziej efektywnie zarządzanie flotą. Dodatkowym atutem jest możliwość wysyłania terminów do określonych osób (np. do dysponentów) przy pomocy poczty elektronicznej.

Import danych tankowania oraz manualna ewidencja kosztów

Możliwość importu danych tankowania z wielu źródeł oraz manualna ewidencja kosztów stanowią narzędzie do kontroli kosztów pojazdów. Jeśli dodać do tego możliwość ewidencji wszystkich faktur przychodzących związanych z kosztami pojazdów, to WinSped® daje możliwość kompletnej kontroli kosztów związanych z eksploatacją pojazdów. Dodatkową zaletą jest możliwość eksportu danych do formatu Excel i prowadzenie statystyk.

Koszty pojazdów podstawą w planowaniu

Informacje o kosztach pojazdów pochodzą z ewidencji kosztów pojazdów. Kalkulacja kosztów opiera się na kosztach planowych według kilometra i czasu pracy pojazdu, następnie jest  porównywana z ceną ustaloną w dyspozycji. Kalkulacja kosztów pojazdów pomaga nie tylko w określaniu kosztów planowych ale także w podejmowaniu strategicznych decyzji w zakresie zakupu pojazdów lub zaangażowania podwykonawców.

Właściwości:

 • Automatyzacja powtarzających się terminów
 • Zarządzanie urządzeniami
 • Kontrola wiarygodności w procesie planowania
 • Zarządzanie terminami pojazdów, naczep, przyczep z możliwością wyłączania w grafiku pracy pojazdów
 • Statystyki
 • Ewidencja faktur kosztowych
 • Eksport do systemu finansowo-księgowego
 • Import danych tankowania oraz opłat drogowych
 • Historia pojazdu
 • Statystyki miesięczne i roczne
 • Kontrola zużycia

Zarządzanie flotą w logistyce

Firma transportowa w swojej pracy ciągle powinna zadawać sobie pytanie – Jak mogę zmodernizować, a tym samym usprawnić działania firmy? Od odpowiednio podjętych działań zależą jej dalsze losy.

Program wykorzystywany do zarządzania flotą musi być przejrzysty, dawać kompleksową ewidencję kosztów pojazdów od danych tankowania i opłat drogowych po czas pracy pojazdu i jego eksploatacji. Dokładnie dlatego stworzyliśmy program WinSped®.

Jednym z najważniejszych faktorów przy zarządzaniu flotą jest czas. Terminarz, jak również rejestr posiadanych pojazdów, wyposażenia pojazdów oraz telefonów czy skanerów.

Dzięki takiemu rozwiązaniu jakim jest WinSped® podczas planowania pojazdów uwzględniane są zasoby dostępne w danym momencie, co pozwala na bardziej efektywnie zarządzanie flotą.

Oszczędź czas, stres, pieniądze i rozwijaj swoją firmę z LIS.