Oprogramowanie dla załadowców

Sprawna integracja wszystkich etapów transportu

W przedsiębiorstwach produkcyjnych nieposiadających własnej floty koszty transportu stanowią coraz to większą część wszystkich kosztów produkcji. Efektywny i ciągły rozwój oraz kontrola są w tej branży bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na konkurencyjność.

Punktem wyjścia dla efektywnej pracy jest całkowita i sprawna integracja z oprogramowaniem używanym w danym przedsiębiorstwie. Firma LIS oferuje uniwersalne interfejsy oraz narzędzia komunikacji z wszystkimi najważniejszymi systemami ERP.

Zarządzanie przesyłkami w WinSped® rozwiązane zostało przy pomocy bardzo prostej dyspozycji graficznej. Dodatkowym rozwiązaniem może być natomiast automatyczne lub półautomatyczne planowanie tras, które jeszcze bardziej racjonalizuje planowanie.

Czas potrzebny do kontroli kosztów transportu został skrócony do minimum dzięki zautomatyzowanej kontroli frachtów. Wszechstronność konfiguracji umożliwia dopasowanie prawie do każdego sposobu rozliczania. Poprawne rozliczenia realizowane są w systemie automatycznie bez żadnej ingerencji. Interwencji ze strony użytkownika wymagają tylko te rozliczenia, które wykraczają poza ustalone granice tolerancji.

Analizy statystyczne w formie Excel lub Access jak również symulacja tabel cenowych umożliwiają całkowitą transparentność w zakresie analizy kosztów.

Komponenty WebSped® stanowią kompletny proces logistyki transportu. Do wyboru są między innymi funkcje śledzenia przesyłek, wewnętrzna giełda transportowa, system rozliczeniowy dla podwykonwców, zarządzanie trasami oraz wiele innych.