Silos

Silos jest magazynem do składowania materiałów sypkich. W silosie składowane są na przykład ziarno, pasza dla zwierząt, granulat tworzyw sztucznych, a nawet cement i inne granulowane materiały sypkie.

Funkcjonalność silosu

Silos jest używany w różnych projektach. W przypadku zwykłego zbiornika silosowego napełnianie odbywa się zawsze od góry, a materiał sypki jest wyładowywany od dołu. W szerszym sensie można tu wspomnieć o procedurze FIFO – First In First Out, która w przypadku silosu nie może zostać zagwarantowana. Podczas wyładowywania materiału używając otworu w dolnej części, wszystkie warstwy mieszają się. Z tego powodu należy najpierw usunąć niewłaściwy materiał sypki z górnej części silosu za pomocą odpowiedniego urządzenia, zanim będzie można dokonać dalszego wyładowania reszty dolną częścią.

Różne kształty silosów

Istnieją różne formy silosów. Silosy płaskie lub mobilne składają się z płyty podstawowej i otaczających ją ścian bocznych. W celu ochrony składowanego materiału sypkiego, mobilny silos jest od góry przykryty plastikową plandeką. Na przykład kiszonka jest zazwyczaj przechowywana w tej formie silosu. Materiał sypki jest równomiernie rozłożony w jadącym silosie i odpowiednio zagęszczony. Później do demontażu stosowane jest specjalne wyposażenie w połączeniu z ciągnikiem.

Silosy wysokie stosowane są głównie w rolnictwie do składowania ziarna, ale także w przemyśle do składowania materiałów sypkich (granulat, cement). Ten rodzaj silosów to wysokie, cylindryczne konstrukcje wykonane ze stali, betonu, kamienia, drewna lub tworzywa sztucznego, w zależności od ich przeznaczenia. Wysoki silos ma zazwyczaj od 10 do 20 metrów wysokości. Istnieją jednak również szczególnie wysokie silosy, które nazywane są wówczas wieżami silosowymi.

Ponadto coraz częściej wykorzystuje się silosy z tkanin tekstylnych. Silosy materiałowe charakteryzują się elastycznością i zmiennością wymiarów. Obecnie są one często wykorzystywane jako małe silosy do przechowywania peletu grzewczego lub paszy dla zwierząt.

Cofnij