Przejście zerowe

Zero crossing to termin techniczny stosowany w logistyce magazynowej. Jeżeli wymóg wycofania artykułu w miejscu kompletacji jest większy lub równy ilości zapasów danego artykułu, jest to znane jako przekroczenie zerowe. Skrzyżowanie zerowe jest częścią Zarządzania Zapasami i Zarządzania Magazynem i występuje zarówno w sposób planowy jak i nieplanowany.

przecięcie zerowe – Planowane

Jeżeli ilość wnioskowana przy pobieraniu odpowiada zapasowi artykułu aktualnie udokumentowanemu w Magazynowy System Zarządzania, to po pobraniu ilość ta spada do 0. Jest to wówczas planowana lub zamierzona przeprawa przez zero.

zerowa przeprawa – nieplanowana

W przypadku wystąpienia błędów w zarządzaniu zapasami, żądana ilość wycofania może nie zostać pokryta przez rzeczywiste zapasy artykułu. Powiązane zlecenie nie może być wykonane w ten sposób. Ze względu na różne udokumentowane stany magazynowe, nie oczekiwano zerowego przekroczenia granicy w trakcie przetwarzania. W tym przypadku jest to nieplanowane lub niepożądane przejście przez zero.

Inventory and zero crossing

Jeżeli wszystkie stany magazynowe artykułów są zawsze trwale rejestrowane pod względem ilości, a nawet obsługiwane cyfrowo, to wcześniej w systemie wyświetlany jest przejazd zerowy. W ten sposób odchylenia od udokumentowanego poziomu zapasów do faktycznego poziomu zapasów mogą być korygowane i odkrywane. W takim systemie można również przeprowadzić wyraźną inwentaryzację krzyżowania zerowego w celu znalezienia i skorygowania dokładnie tych możliwych krzyżowań zerowych.

W przypadku planowanego lub nieplanowanego przejścia przez zero, najpóźniej w momencie, gdy nastąpi przejście przez zero, uruchamiane jest zlecenie zakupu na odpowiednią kwotę danego artykułu. Punkty ponownego zamówienia, które uruchamiają takie zamówienie uzupełnienia zapasów, różnią się w zależności od artykułu, rodzaju produkcji lub procesu dostawy. Gwarantuje to, że wymagany artykuł jest zawsze dostępny w magazynie. Systemy zarządzania magazynem upraszczają dokumentację i przetwarzanie i są niezbędne dla bardzo dużych i zróżnicowanych magazynów.

Cofnij