Partia

Partia oznacza określoną ilość środka dozwolonej substancji dodatkowej, substancji pomagającej w przetwarzaniu lub innego składnika żywności pochodzącego z tego samego źródła, przechowywanego i przewożonego w tych samych warunkach, o tej samej dacie przydatności do spożycia lub tej samej serii oraz materiałów lub wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Tak zdefiniowana całość partii otrzymuje w produkcji seryjnej w ramach procesu unikalny numer partii, który jest również odnotowywany na produktach w celu jej identyfikacji. Wynika to z faktu, że proces produkcji danej partii nie może być w większości przypadków powtórzony identycznie ze względu na warunki procesu. Dzięki temu poszczególne partie różnią się od siebie, ale pozostają identyfikowalne dzięki ich numerowi.

Oznaczenie partii numerem jest stosowane głównie w
farmaceutykach

  • sprzęcie medycznym
  • środkach spożywczych
  • budownictwie
  • przemyśle motoryzacyjnym

W przypadku farmaceutyków i wyrobów medycznych, oznaczanie produktów numerem partii jest obowiązkowe.
Możliwość przypisania produktów za pomocą unikalnego numeru partii, nawet po ich sprzedaży i dostarczeniu do klienta jest bardzo pomocna. W przypadku problemów lub błędów produkcyjnych, produkty można w łatwy sposób wyśledzić i usunąć z obiegu.

Partie w logistyce magazynowej

Partie towaru są składowane w zdefiniowanym miejscu. Taka spójność przestrzenna w magazynie pozwala na przypisanie każdego produktu w magazynie do dokładnie jednej partii. Taki magazyn wymaga jednak więcej miejsca ze względu na składowanie pojedynczych partii towaru, a system zarządzania magazynem musi być również zaprojektowany do obsługi tego typu logistyki magazynowej.

Cofnij