Numer jednostki wysyłkowej

Numer ten jest używany do jasnej identyfikacji jednostek wysyłkowych, takich jak kontenery, palety, a nawet opakowania na całym świecie. Może zostać przydzielony przez dowolny z podmiotów uczestniczących w danym łańcuchu dostaw, chyba że zostało to już zrobione w odniesieniu do specjalnej jednostki wysyłkowej na wcześniejszych etapach łańcucha dostaw. Raz przypisany numer jest więc ważny dla całego łańcucha dostaw. Jeśli jednostki wysyłkowe zostaną połączone w większą, wyższą jednostkę wysyłkową, można przypisać do niej nowy, wyższy poziom numeru.

Struktura numeru jednostki wysyłkowej

Numer składa się z 18 cyfr i opiera się na numerze bazowym GS1 firmy. Generacja numeru  jest podobna do procedury stosowanej w przypadku GTIN w celu jednoznacznej identyfikacji produktów. Numery jednostek wysyłkowych są zawsze unikalne na skalę światową i jednostki wysyłkowe mogą być zawsze identyfikowane za ich pośrednictwem, ponieważ nakładanie się numerów jest wykluczone przez procedurę.

18 cyfr numeru jest wybieranych na podstawie poniższej zasady:

  • pierwsza cyfra – cyfra rezerwowa, która może być wybrana przez samą firmę
  • cyfry od 2 do 8 – numer bazowy GS1, który może mieć również długość 8 lub 9 cyfr
  • cyfry od 9 do 17 – kolejny numer jednostki wysyłkowej
  • osiemnasta cyfra – cyfra kontrolna obliczona na podstawie poprzednich cyfr

W związku z tym numer jednostki wysyłkowej może wyglądać następująco:

5 3010435 000000001 0

W tym przypadku numer bazowy GS1 składa się z 7 cyfr. Gdyby był on długości 8 lub 9 cyfr,  dostępna jest mniejsza liczba cyfr dla numeru kolejnego.

Dlaczego to ma sens

Aby zapewnić spójne zarządzanie jakością, każdy partner w łańcuchu dostaw musi być w stanie w każdej chwili jasno zidentyfikować przesyłkę w drodze od nadawcy do odbiorcy. Ponieważ numer jednostki wysyłkowej ma gwarancję, że nie będzie nakładać się na siebie na całym świecie, może to być zapewnione w każdym przypadku. W połączeniu z kodem kreskowym numer jednostki wysyłkowej może być również odczytywany maszynowo i przetwarzany elektronicznie. Upraszcza to znacznie śledzenie, zarządzanie, kontrolę, a tym samym optymalizację procesów logistycznych związanych z jednostkami wysyłkowymi. Poprzez przetwarzanie elektroniczne ułatwia to w szczególności identyfikowalność żywności, leków lub produktów chemicznych, co jest częściowo wymagane przez prawo.

Cofnij