Logistyka kontraktowa

Logistyka kontraktowa opisuje model biznesowy dla usług logistycznych. W logistyce kontraktowej przejmowane są całe pakiety usług logistycznych dla zleceniodawcy. Opiera się to na długoterminowej współpracy pomiędzy dostawcą usług logistycznych a klientem i jest uregulowane w umowie. W tym celu kompleksowe pakiety usług są uzgadniane i przetwarzane na podstawie umowy.

Logistyka kontraktowa staje się w ten sposób częścią łańcucha wartości nadawcy.

Opis logistyki kontraktowej

Ogólnie rzecz biorąc, nie istnieje jasna definicja naukowa, jednak poniższe cztery cechy opisują ten termin dość jasno i sprawdziły się w praktyce.

Przejęcie kilku usług logistycznych

Zadania i funkcje, które są połączone w konkretne pakiety usług w logistyce kontraktowej wykraczają poza transport, przeładunek i magazynowanie (procesy TPM). Dostawca usług kontraktowych przejmuje kompleksowe pakiety usług i oferuje odpowiednie możliwości rozwiązywania problemów. Poprzez integrację dodatkowych usług logistycznych i nie-logistycznych, partnerowi umowy oferuje się wartość dodaną.

Indywidualizacja usługi

Partnerzy kontraktowi w zakresie logistyki kontraktowej są również związani ze sobą długoterminowo, ponieważ usługi logistyczne są indywidualnie dopasowane do nadawcy i specjalnie świadczone. Nawet jeśli dostawca usług logistycznych jest zintegrowany z łańcuchem wartości dodanej klienta, nie można łatwo zastąpić dostawcy usług logistyki kontraktowej.

Wolumen biznesu umowy o logistykę kontraktową

Wolumen biznesu jest również jedną z cech, które opisują logistykę kontraktową. Umownie regulowany wolumen usług wynosi co najmniej 0,5 mln na rok. Nie ma znaczenia, czy usługi świadczone w zamian są świadczone ze środków własnych, czy z udziałem równie zaangażowanego partnera. Nie ma górnych limitów wielkości zamówień.

Długoterminowe zobowiązanie umowne

Umowa dotycząca logistyki kontraktowej jest sporządzana w formie pisemnej i zapisywany jest również okres obowiązywania umowy. Zazwyczaj jest to co najmniej 1 rok, często również trwa od 3 do 5 lat.

Kierunek logistyki kontraktowej

Firmy dążą do optymalizacji procesów w celu zapewnienia konkurencyjności. W tym kontekście procesy logistyczne mają być stale upraszczane i czynione bardziej przejrzystymi. Outsourcing zadań i funkcji do logistyki kontraktowej oznacza zmniejszenie pionowego zakresu produkcji i związane z tym oszczędności kosztów dla klienta.

Cofnij