Just In Time

Just In Time (JIT) oznacza „na czas” i odnosi się do dostarczania materiałów do produkcji tak, aby mogły one trafić bezpośrednio do procesu produkcji i zostać użyte. Materiały lub półprodukty są zatem dostarczane do produkcji tylko wtedy, gdy są potrzebne w procesie produkcyjnym.

Dla firmy produkcyjnej oznacza to, że nie ma potrzeby magazynowania, ponieważ dostawa Just In Time dopasowała przepływ materiału do czasu użycia w produkcji. Dostawy JIT obniżają poziom zapasów, zmniejszają koszty magazynowania i zmniejszają kapitał.

Przetwarzanie Just In Time

Warunkiem wstępnym procedury Just In Time dla producenta jest niezawodny dostawca, który zawsze dostarcza materiały w odpowiedniej ilości, wymaganej jakości, we właściwe miejsce, a przede wszystkim we właściwym czasie produkcji. Występujące w przeciwnym razie wąskie gardła w dostawie lub jakiekolwiek wady jakościowe zagrażałyby całej produkcji.

Transport Just In Time oznacza zazwyczaj, że dostawy są realizowane w sposób ciągły, czasami kilka razy dziennie. Musi być to wykonane przez dostawcę, jak również zaplanowane w procesie produkcyjnym.

Korzyści z Just In Time

Dla klienta dostawy Just In Time są to przede wszystkim korzyści kosztowe, ponieważ może zaoszczędzić na kosztach magazynowania. Proces Just In Time jest stosowany głównie w przemyśle motoryzacyjnym. Daje to dostawcy JIT możliwość dłuższego zobowiązania umownego wobec producenta, co zapewnia obu partnerom pewien stopień bezpieczeństwa planowania.

Cofnij