FORTRAS

FORTRAS jest kolejnym, obok EDIFACT, standardem EDI dla cyfrowej wymiany danych w sektorze transportu. Skrót FORTRAS oznacza: Korporacja Badawczo-Rozwojowa dla Sektora Transportu. Dziś FORTRAS jest standardem tylko dla elektronicznej wymiany danych.

Standard komunikatów FORTRAS, który jest istotny dla logistyki, dotyczy trzech głównych typów wiadomości: Bordero, raport o stanie i raport dot. rozładunku. Komunikaty FORTRAS starszych wersji (wersje 2-6) mają długość maksymalnie 128 znaków, a bieżące wydanie (wersja 100) umożliwia wpisanie maksymalnie 512 znaków. Nazwa komunikatu FORTRAS określa zawartość, wersję oraz liczbę znaków:

128 znaków (wersja 2-6):

BORD128: Bordero (lista przewożonych towarów)
STAT128: Raport o stanie
ENTL128: Raport dot. rozładunku

512 znaków (wersja 100):

BORD512: Bordero (lista przewożonych towarów)
STAT512: Raport o stanie
ENTL512: Raport dot. rozładunku

FORTRAS jest zbiorem danych „stałego rekordu” bazującym na stałej długości każdej wartości w zbiorze danych. Każdy zapis danych ma zatem określoną pozycję początkową i końcową. W ten sposób można pominąć separatory używane np. w plikach CSV, ponieważ pozycja każdej wartości jest dokładnie określona. Identyfikator typu komunikatu przekazuje systemowi informacje o rodzaju wiadomości i zawartych w niej danych.

Cofnij