Optymalizacja przestrzeni ładunkowej

Oszczędzaj miejsce, czas i pieniądze

Korzyści z optymalizacji przestrzeni ładunkowej

 • Minimalizacja potrzebnej przestrzeni ładunkowej oraz redukcja jednostek ładunkowych
 • Pewne i celowe planowanie pracy personelu przy rampie
 • Bezbłędny załadunek jednostek ładunkowych dzięki dostępnym planom sztauerskim
 • Minimalizacja czasów przestojów oraz przebiegów na jednostkę wysyłkową
 • Odpowiednio wczesne i terminowe zgłaszanie spedytorom wymagań dot. wymaganej przestrzeni ładunkowej
 • Oszczędność kosztów frachtu dzięki przewidywanemu i optymalnemu planowaniu
 • Szczegółowa dokumentacja załadunku w postaci graficznej oraz przy pomocy wydruku
 • Poprawa jakości dostaw oraz redukcja czasów planowanych – również w przypadku dużej ilości danych
 • Symulacja załadunków w celu zaplanowania wolnej przestrzeni oraz znalezienia tanich jednostek ładunkowych
 • Zintegrowane, czytelne plany szuterskie oraz koncepcje paletowania
 • Ładunki mieszane w kontenerach 40“

Właściwości:

 • Optymalne planowanie przestrzeni ładunkowej dla opakowań cylindrycznych lub w kształcie prostopadłościanu
 • Optymalizacja załadunku ładunków drobnicowych w kontenerach, pojazdach, wagonach kolejowych oraz innych jednostkach transportowych
 • Uwzględnianie restrykcji dla opakowań oraz właściwości załadunkowych dla jednostek transportowych
 • Przestrzeganie priorytetów dostaw, ładunków zbiorczych jak również kolejności za- i rozładunków
 • Wsparcie dyspozycji wysyłkowej oraz systemów planowania tras
 • Trójwymiarowa prezentacja graficzna z widokiem 360°
 • Tworzenie planów załadunkowych z instrukcjami załadunku oraz definicją miejsc ładunkowych
 • Zintegrowany interfejs do dynamicznego zestawiania danych
 • Plan składowania dla poszczególnych jednostek opakowaniowych do zarządzania indywidualnymi planami składowania palet
 • Zintegrowany koncept paletowania do optymalnego pakowania wybranych palet z ograniczeniami dot. artykułów. Zmiana położenia, przesuwanie pojedynczych ładunków przy pomocy funkcji Drag& Drop.
 • Publikowanie danych: dowolna konfiguracja sposobu generowania list załadunkowych i rozładunkowych również w formie graficznej (Druk, Faks, E-Mail, Bitmap, html )
 • Zarządzanie danymi w ramach zintegrowanej bazy danych, połączenie z już istniejącą bazą danych (Oracle, SQL)
 • Dostępna w 6 językach. Zmiana jednostek długości oraz wag możliwa w czasie rzeczywistym
 • Wsparcie: dzięki technologii Windows-Installer brakujące lub uszkodzone części programu można szybko zainstalować lub zamienić