Nowa funkcjonalność w WinSped®: automatyczne planowanie tras

Nowa funkcjonalność w WinSped®: automatyczne planowanie tras

Nowość w module dyspozycji graficznej: automatyczne planowanie tras. Jesteśmy pierwszym dostawcą TMS na rynku, który oferuje optymalizację tras za pomocą jednego przycisku. Nowa funkcja jest zintegrowana z naszym systemem zarządzania transportem WinSped® i umożliwia zaplanowanie w sposób automatyczny dużej liczby przesyłek na dostępne pojazdy, a tym samym znaczne przyspieszenie planowania tras.

Korzyści?

Procesy logistyczne stają się coraz bardziej złożone. Dzięki nowemu, automatycznemu planowaniu tras, znacznie ułatwiamy codzienną pracę dyspozytorów, ponieważ setki zleceń można zaplanować w ciągu zaledwie kilkunastu sekund. Za pomocą szybkiej optymalizacji tras, dyspozytor może ustandaryzować i znacznie przyspieszyć swoją pracę. Dzięki temu może się także skupić na bardziej istotnych decyzjach oraz początkowych i końcowych etapach łańcucha dostaw.

Jak to działa?

Za pomocą algorytmów matematycznych obliczana jest zoptymalizowana kombinacja zleceń, pojazdów i tras z uwzględnieniem posiadanych zasobów i określonych warunków i restrykcji. Nowa funkcja jest zintegrowana z modułem Graficznej Dyspozycji (GD) programu WinSped®. Klienci, którzy posiadają już moduł GD mogą dodatkowo aktywować nową funkcję.

Po zamówieniu funkcji i zarejestrowaniu licencji pojazdów, w menu “Przesyłki” użytkownik znajdzie opcję “Dodaj wybór do planowania trasy”. W ten sposób przesyłki i dostępne pojazdy mogą być automatycznie łączone w trasy. Na nowych trasach można planować przesyłki z dowolnymi miejscami załadunku i rozładunku oraz przesyłki z/do magazynów/cross dock.

Perspektywa: dwa kolejne scenariusze

Jeszcze w tym roku pojawią się dwa kolejne scenariusze dotyczące optymalizacji tras:

  • dodawanie przesyłki do istniejącej trasy
  • określenie optymalnych przesyłek, które mają być dodane do istniejącej trasy

Współpraca z Flexis i PTV

W celu technicznej realizacji automatycznego planowania tras nawiązaliśmy współpracę z flexis AG i PTV Group z Karlsruhe. Obie firmy oferują m.in. oprogramowanie do optymalizacji transportu i jego procesów. Posiadają one usługi planowania tras, które obliczają najoptymalniejszą trasę na podstawie danych przesyłek oraz pojazdów.

Poprzez połączenie systemów flexis i PTV Group z WinSped oferujemy naszym Klientom automatycznie zaplanowane trasy na podstawie informacji o zleceniach dostępnych w systemie TMS. Usługi obu partnerów są połączone online za pomocą API i są bezpośrednio zintegrowane z interfejsem użytkownika TMS WinSped.

Cofnij