Magazyn wysokiego składowania

Magazyn wysokiego składowania to obiekt budowlany w którym przechowuje się towary na bardzo wysokich regałach od 12 m do aktualnej maksymalnej wysokości ponad 50 m. Ze względu na te warunki konstrukcyjne, magazyny wysokiego składowania wykonywane są z konstrukcji stalowych. Pojemności tych magazynów wahają się od kilkuset do setek tysięcy palet. Taki magazyn oferuje więc zazwyczaj bardzo dużą pojemność, ale w zamian za to wiąże się z wysokimi kosztami inwestycji. Na regałach wysokiego składowania można przechowywać różnorodne towary.

W wielu przypadkach magazyny wysokiego składowania są obsługiwane przez w pełni zautomatyzowane systemy zarządzania magazynem, oraz wykorzystywane są elektroniczne maszyny do składowania i pobierania i przemieszczania towarów. Oprócz w pełni zautomatyzowanej obsługi magazynu wysokiego składowania, mogą być one również obsługiwane ręcznie. Istnieje także wiele innych form tzw. mieszanych.

Magazyny wysokiego składowania budowane są metodą silosową, gdzie regały służą również jako konstrukcja nośna dla dachu i ścian bocznych.

Automatyzacja w magazynach wysokiego składowania

Poszczególne wysokie półki są ułożone w rzędach. W przejściu między korytarzami, maszyny do składowania i pobierania poruszają się zazwyczaj po systemach szynowych w kierunku wzdłużnym korytarza. W ten sposób maszyny te w pełni automatycznie składują lub pobierają palety w odpowiednich miejscach. Za pomocą dalszych rozwiązań technicznych towar jest transportowany do strefy podawczej w celu jego odbioru przez wózek widłowy.

W przedstrefie, na obszarze magazynu, towary są komisjonowane za pomocą systemu do zarządzania magazynem. Z pomocą kodu kreskowego lub innej etykiety są odpowiednio zestawiane zgodnie z zamówieniem klienta.

Magazyn wysokiego składowania – zarządzanie i kontrola

Zarządzanie magazynem, a także kontrola nad nim odbywa się za pomocą odpowiednich systemów informatycznych. Im bardziej złożony jest magazyn wysokiego składowania, tym większe są wymagania wobec systemów. Zazwyczaj system zarządzania magazynem jest częścią systemu ERP. System zarządzania magazynem WMS kompleksowo obsługuje wszystkie procesy związane z obsługą towaru w magazynie. Indywidualne dopasowania systemów magazynowych do konkretnych sytuacji są istotnym czynnikiem wpływającym na wydajność magazynu.

Cofnij