Magazyn wysokiego składowania

Magazyn wysokiego składowania to magazyn z bardzo wysokimi regałami od wysokości 12 m do aktualnej maksymalnej wysokości ponad 50 m. Ze względu na te warunki konstrukcyjne, magazyny wysokiego składowania wykonywane są z konstrukcji stalowych. Pojemności magazynów wysokiego składowania wahają się od kilkuset palet do setek tysięcy palet. Magazyn wysokiego składowania oferuje więc zazwyczaj bardzo dużą pojemność, ale w zamian za to wiąże się z wysokimi kosztami inwestycji. W regałach wysokiego składowania można przechowywać różnorodne towary.

W wielu przypadkach magazyny wysokiego składowania są obsługiwane przez w pełni zautomatyzowane systemy zarządzania magazynem, a elektroniczne maszyny do składowania i pobierania towarów transportują je. Oprócz tej w pełni zautomatyzowanej obsługi magazynu wysokiego składowania, mogą być one również obsługiwane ręcznie i istnieje wiele innych form mieszanych.
Magazyny wysokiego składowania budowane są metodą silosową, gdzie regały służą również jako konstrukcja nośna dla dachu i ścian bocznych. W przeciwnym razie regały wysokiego składowania są zazwyczaj instalowane w halach.

Automatyzacja w magazynach wysokiego składowania

Poszczególne wysokie półki są ułożone w rzędach. W przejściu między korytarzami, maszyny do składowania i pobierania zazwyczaj poruszają się po systemach szynowych w kierunku wzdłużnym korytarza. W ten sposób maszyny do składowania i pobierania w pełni automatycznie składują lub pobierają palety w miejscach składowania. Za pomocą dalszej techniki przenośnikowej towar jest transportowany do strefy podawczej w celu jego odbioru przez wózek widłowy.

W przedstrefie, na obszarze przed magazynem wysokiego składowania, towary są pobierane i identyfikowane do systemu zarządzania magazynem. Jest ona księgowana w systemie magazynowym za pomocą kodu kreskowego lub innej etykiety, a następnie jest ponownie księgowana po opuszczeniu magazynu przez towar.

Magazyn wysokiego składowania Zarządzanie i kontrola

Zarządzanie magazynem, a także kontrola nad magazynem wysokiego składowania odbywa się za pomocą odpowiednich systemów informatycznych. Im bardziej złożony jest magazyn wysokiego składowania, tym większe są wymagania wobec systemów. Zazwyczaj system zarządzania magazynem jest częścią systemu ERP. System zarządzania magazynem steruje maszynami do składowania i pobierania, techniką przenośników w strefie wstępnej oraz rejestruje zapasy wchodzące i wychodzące. Indywidualne dostosowanie oprogramowania magazynowego do konkretnej sytuacji w magazynie jest istotnym czynnikiem wpływającym na jego wydajność.

Cofnij