Magazyn blokowy

Magazyn blokowy to forma magazynowania, w którym towary są ułożone w sposób jeden na drugim i obok siebie w nadających się do układania skrzyniach, pudełkach, kartonach lub na paletach bez żadnych innych urządzeń, takich jak półki. W wyniku takiego składowania towarów powstają bloki magazynowe a ostatnio dodany towaru blokuje dostęp do wcześniej zmagazynowanych towarów.

W celu lepszego zarządzania magazynem bloki są dalej dzielone na rzędy, aby zapewnić przegląd towarów. W obrębie magazynu blokowego powinien być składowany tylko jeden produkt, tak aby magazyn pozostał jednowariantowy.

W przypadku towarów stabilnych, wrażliwych na nacisk, układanie na paletach jest o wiele prostsze. Jeśli towary są niestabilne siatki lub skrzynie paletowe są używane do bezpiecznego układania w stosy, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przy tworzeniu stosu.

W systemie magazynowania blokowego składowane są np. klasyczne towary paletowe, napoje, a nawet opony.

Cofnij