Kody kreskowe

To zapis paskowy w postaci kodu, który jest używany do unikalnego oznaczania, identyfikacji i śledzenia artykułów, paczek, przesyłek lub ładunków. Kod kreskowy może być odczytywany za pomocą odpowiednich urządzeń do odczytu kodów kreskowych lub za pomocą aparatu fotograficznego i odpowiedniego oprogramowania – np. skanera kodów kreskowych jako aplikacji na smartfona.

Kod kreskowy składa się z pasków o różnej szerokości i przerw między nimi, które są ułożone zgodnie z regułą kodowania. Urządzenia odczytujące kody kreskowe mogą w łatwy sposób odczytywać zakodowane dane binarne. Odczytany kod z pomocą skaner zawsze odpowiada serii numerów, do których następnie przypisywany jest artykuł, paczka lub przesyłka. Kod kreskowy oferuje możliwość zapisania w systemie logistycznym dalszych powiązanych informacji w sposób przejrzysty i oszczędzający miejsce poprzez ciąg liczb.

Zastosowanie kodów kreskowych w transporcie i logistyce

Artykuł, opakowanie lub przesyłka oznaczona kodem, pozwala na identyfikację i możliwość śledzenia przesyłki od momentu przyjęcia towaru poprzez magazyn i terminale przeładunkowe, do momentu dostarczenia przesyłki do odbiorcy.  Wszystko dzięki sekwencji liczb przedstawionych w kodzie kreskowym.

Proces dostawy jest monitorowany z pomocą odpowiednio podłączonego oprogramowania logistycznego w sposób przejrzysty i bardzo szczegółowy.

Zadaniem kodów kreskowych jest uproszczenie procesów i organizacji w kontekście zarządzania magazynem i komunikacji z pracownikami magazynu. Ułatwiając przy tym rejestracje przychodzących i wychodzących towarów z magazynu. Wspierają również kontrole załadunku i rozładunku, która przebiega w sposób bezpieczny i niezawodny. Zgromadzone dane są wykorzystywane w przetwarzaniu dalszych zamówień i ich planowania.

Cofnij