Intralogistyka

Termin “intralogistyka” został zdefiniowany już w 2004 r. przez Niemiecki Związek Inżynierów (VDMA) i wiodących dostawców w branży, aby opisać logistykę w przedsiębiorstwach i instytucjach w odróżnieniu od logistyki transportu towarów.

Intralogistyka zajmuje się zatem wszystkimi działaniami logistycznymi w przedsiębiorstwie. Należą do nich:

  • Dobra w
  • Dobra sprawa
  • Systemy magazynowe
  • Technologia przenośników
  • Software dla odpowiednich obszarów

Zajmuje się organizacją, wdrożeniem i optymalizacją wszystkich przepływów materiałowych w firmie. Obejmuje to na ogół związany z tym przepływ informacji i rozmieszczenie personelu. W budowie maszyn i urządzeń intralogistyka obejmuje głównie technologie, urządzenia i systemy, które zarządzają wewnętrznym przepływem materiałów.

Ogólnie rzecz biorąc, logistyka w firmie jest obszarem krytycznym dla sukcesu. Intralogistyka jest szczególnie ważna dla przemysłu wytwórczego, który kupuje materiały, przechowuje produkty, a także wysyła sprzedane produkty. W firmie ma ona wiele skrzyżowań z innymi obszarami operacyjnymi. IT zapewnia odpowiednie oprogramowanie logistyczne, dostęp do wewnętrznych magazynów zakupów i sprzedaży. Dobrze zorganizowane wewnętrzne procesy logistyczne są bardziej wydajne, oszczędzają personel i koszty.

Intralogistyka zadań

Intralogistyka zajmuje się przede wszystkim planowaniem, realizacją i optymalizacją procesów logistycznych. Ukształtowanie terminu “intralogistyka” przez przemysł maszynowy i maszynowy pokazuje już znaczenie rozwiązań technicznych. SO, wiele systemów służy do optymalizacji procesów, od prostych przenośników taśmowych do w pełni zautomatyzowanych robotów.

Przepływ materiałów jest najbardziej centralną sekwencją wewnętrznych procesów logistycznych. Zaczyna się od przyjęcia towaru, po którym następują różne etapy składowania i produkcji, a kończy sprzedażą i wysyłką gotowego produktu. Przyjmowanie towarów i wydawanie towarów są zatem interfejsami między logistyką wewnętrzną a zewnętrzną, która obsługuje dostawy przychodzące i wychodzące.

Cofnij