Intralogistyka

Termin Intralogistyka został zdefiniowany w 2004 r. przez Stowarzyszenie Przemysły Mechanicznego (VDMA)  z Frankfurtu i wiodących dostawców w branży, aby odróżnić logistykę przepływ informacji oraz poprawny proces postępowania z towarami w przemyśle, handlu lub instytucjach publicznych od logistyki i transportu towarowego. Podstawą intralogistyki są wiedza i umiejętności inżynierskie wykorzystane w zagadnieniach związanych z transportem i składowaniem towarów.

W przemyśle wytwórczym intralogistyka ma szczególne znaczenie, ponieważ dotyczy zakupu materiałów jak i ich przechowania, rozmieszczenia ale także sprzedaży i wysyłki towaru. W firmie jest połączona z wieloma innymi obszarami operacyjnymi a dział IT zapewnia odpowiednie oprogramowania logistyczne, które pozwolą na szybki dostęp do systemów magazynowych.

Zadania Intralogistyki

Intralogistyka zajmuje się wszystkimi działaniami logistycznymi w przedsiębiorstwie, do który należy:

  • przyjęcie towaru (PZ) i wydanie towaru (GI)
  • przepływ towarów wewnątrz przedsiębiorstwa
  • systemy magazynowe
  • obsługa materiałów Oprogramowanie do kompletacji zamówień i systemy sortujące
  • Telematyka, technologia czujników i robotyka
  • Oprogramowanie dla odpowiednich obszarów

Przepływ materiałów jest więc najbardziej centralną sekwencją wewnętrznych procesów logistycznych w intralogistyce. Zaczyna się od momentu przyjęcia towaru, po którym następują różne etapy składowania i produkcji, a kończy sprzedażą i wysyłką gotowego produktu. Przyjmowanie towarów i wydawanie towarów są zatem interfejsami między logistyką wewnętrzną a zewnętrzną, która obsługuje dostawy przychodzące i wychodzące.

Cofnij