Europaleta

Pierwsza europaleta została stworzona i po raz pierwszy wykorzystana w 1950 roku przez szwedzką firmę BT Industries, jako uniwersalna paleta dostosowana do wszystkich rodzajów wózków widłowych. Z czasem europalety znalazły zastosowanie w transporcie i logistyce, zapewniając maksymalne wykorzystanie przestrzeni ładunkowej, dzięki ustandaryzowaniu wymiaru palet.

Europaleta to drewniana konstrukcja czterokierunkowa znana również jako EPAL. Jej budowa jest określana normą europejską UNE-EN 13698-1, zgodnie z którą wymiary palety powinny wynosić 1200 x 800 mm a jej waga powinna oscylować w około 25 kg. Nośność europalety jest zależna od sposobu rozłożenia towaru, wynosi od 1000 do 1500 kg, a przemieszczanie jej jest możliwe z czterech stron z pomocą wózka widłowego lub paletowego.

Europalety podlegają wymianie i są w ciągłym procesie logistycznym. Podczas wymiany podlegają ocenie jakościowej, aby kolejno mogły zostać dopuszczone do obrotu. W tym celu palety Euro są podzielone na różne klasy jakości:

  • Nowa paleta, dotychczas nieużywana, nadająca się do składowania i transportu.
  • Klasa A: mało używana, nadaje się do składowania i transportu
  • Klasa B: widoczne ślady użytkowania, ale bez uszkodzeń, nadaje się do przechowywania i transportu.
  • Klasa C: znaczne ślady użytkowania, niewielkie uszkodzenia, nadaje się do składowania i transportu, brak gwarancji.
  • Nie nadaje się już do użytku

Palety mogą być naprawiane przez licencjonowane firmy, a następnie mogą być ponownie zaklasyfikowane do wyższej kategorii. Od 20 lat firmy produkujące i handlujące paletami zrzeszone są w organizacji EPAL – European Pallet Association EPAL. Palety, które nie spełniają norm, produkowane lub naprawiane przez firmy niemające licencji, nie mogą być traktowane jako europalety.

Wymiana europalet

Wymieniać można tylko palety nadające się do użytku, zgodnie z klasami jakości. Dodatkowo powinny zostać spełnione dalsze kryteria:

  • Nadawca przy składaniu zamówienia musi powołać się na europalety.
  • Liczba europalet jest podawana na dokumentach przewozowych.
  • Przewoźnik potwierdza odpowiednią liczbę przejętych europalet.

Wymiana europalet jest zawsze uzgadniana indywidualnie pomiędzy nadawcą a odbiorcą. W związku z tym nie istnieje ogólny obowiązek wymiany (regulacja prawna). Alternatywnie, palety mogą być odsprzedawane. Jeśli wymiana palet ma być wykluczona, należy to odpowiednio udokumentować w dokumentach przewozowych. Wymiana może zostać wykluczona, jeżeli odbiorca kupuje europalety lub dostarcza niewymienne palety euro.

Cofnij