Colli

Colli oznacza najmniejsze jednostki opakowania przesyłki towarowej. Jednostką opakowania jednostkowego jest kolo. W krajach niemieckojęzycznych powszechna jest również pisownia collo lub kolli. Termin pochodzi od włoskiego collo lub francuskiego colis dla pakietu.

W odróżnieniu od collo, towary pakowane odnoszą się do jednostki towaru. Definicja colli (singular collo) jest czasami niejasna. Ogólnie rzecz biorąc, colli są najmniejszymi możliwymi jednostkami opakowania towaru, które mogą być transportowane pojedynczo. Rozmiar i waga kolizji przesyłki może się również różnić. Na przykład, kolo może być

pakowana paleta
duża torba
duże pudło
jeden zwój
itp.

itp.

collo zawiera collis

Collo, podobnie jak zapakowana paleta, może ponownie składać się z kilku collisów. Paleta może zawierać mniejsze jednostki opakowania. Artykuł posiada zewnętrzne opakowanie, ale jest pakowany w pakiecie z innymi przepakowanymi artykułami w kartonie. Te kartony są z kolei pakowane na palecie. Dlatego też Collo i Colli również zależą od perspektywy.

W przeciwieństwie do tego, ładunek drobnicowy jest zawsze dostarczany do odbiorcy jako kompletna jednostka wysyłkowa. Collis może również zawierać pojedyncze przesyłki dla różnych odbiorców. Dotyczy to transportu drobnicowego, gdzie kolaże są montowane w centrach logistycznych i ponownie dzielone.

Kolo jako jednostka opakowaniowa ma szczególne znaczenie w logistyce, ponieważ dokładna liczba pozycji nie jest istotna dla transportu. Decydująca jest liczba przewożonych jednostek, czyli liczba podobnych kolizji. Ułatwia to planowanie transportu, ponieważ firma transportowa ma w ten sposób przegląd transportowanych jednostek i może optymalnie wykorzystać zdolność załadunkową. Załadunek i rozładunek jest również uproszczony, ponieważ liczona jest tylko liczba kolizji, bez konieczności liczenia i ważenia pojedynczych sztuk.

Cofnij