Colli / Koli

Termin Koli kryje w sobie jednostkę ładunkową, która jest używana w transporcie. Jest to termin w transporcie ładunków drobnicowych, który w logistyce opisuje najmniejszą jednostkę ładunkową. Pojęcie pochodzi z włoskiego wyrazu collo lub z francuskiego colis, co oznacza „paczkę”

Koli są zawsze unikalne, ale różnią się wielkością i kształtem. Ich transport zazwyczaj odbywa się w kontenerach ISO, a jednostką dla koli jest liczba sztuk. Przesyłka w Colli nie ma stałych wymiarów a ich waga i rozmiar mogą się od siebie różnić. Przykładem colli jest:

  •  zapakowana paleta,
  • duża torba,
  • duży karton,
  • jeden zwój itp.

Collo jako jednostka opakowaniowa ma szczególne znaczenie w logistyce, ponieważ dokładna liczba pozycji nie jest istotna dla transportu. Decydująca jest liczba przewożonych jednostek, czyli liczba podobnych artykułów. Ułatwia ona planowanie transportu i przepływ towarów, dla firm transportowych, pozwala optymalnie wykorzystać powierzchnie ładunkową. Dodatkowo załadunek i rozładunek jest uproszczony, gdyż liczona jest tylko liczba colli, bez konieczności liczenia i ważenia pojedynczych sztuk.

Cofnij