AKL – automatyczny magazyn drobnych części

Skrót AKL oznacza automatyczny magazyn małych części lub skrzyń. Często nazywany także Miniload Jest to system magazynowy do oszczędzającego miejsce i kompaktowego przechowywania małych przedmiotów. Systemy AS/RS są wykorzystywane głównie przez duże centra logistyczne, które obsługują dużą ilość zamówień. Automatyczny magazyn małych części AKL składa się z systemu regałów z jednym lub kilkoma wąskimi korytarzami, w których poruszają się układnice i system przenośników. Systemy regałowe są zazwyczaj projektowane jako rozwiązania jedno- lub wielostanowiskowe.

System AKL jest obsługiwany automatycznie za pomocą odpowiedniego oprogramowania, które steruje układnicami w korytarzach regałów i umożliwia kompletację zamówień zgodnie z zasadą “towar do człowieka”. System przenośników dostarcza żądane części bezpośrednio do miejsca kompletacji. W zautomatyzowanym magazynie drobnych części, dzięki połączeniu z oprogramowaniem do zarządzania magazynem, zapewniona jest również stała inwentaryzacja.

Automatyzacja zoptymalizowana pod kątem przestrzeni dzięki AKL

Magazyn AKL oferuje wiele zalet jako system magazynowania. W zautomatyzowanym magazynie części drobnych, dzięki automatycznej obsłudze, małe przedmioty mogą być składowane bardziej kompaktowo i na mniejszej powierzchni niż w przypadku porównywalnych konwencjonalnych systemów regałowych. Magazynowe maszyny pobierające poruszają się w węższych korytarzach regałów i usuwają małe pojemniki, kartony lub tace, w zależności od rodzaju artykułu. Oprócz optymalnego wykorzystania powierzchni magazynowej, miniload umożliwia również wysoką rotację dużej liczby małych artykułów.

Cofnij