Zmiany w Radzie Nadzorczej i Zarządzie

Zmiany w Radzie Nadzorczej i Zarządzie

Zmiana pokoleniowa w kadrze kierowniczej została zakończona: z dniem 01 maj 2020 Hilmar Wagner odszedł z Zarządu Spółki i obecnie zasiada w Radzie Nadzorczej. Zarządzanie operacyjne firmą przekazał w całości swojemu synowi Magnusowi Wagner i Rolfowi Hansman. W kontekście pełnomocnictwo otrzymał Markus Berkemeier, Kierownik działu obsługi klienta i zarządzania projektami.

“Jako firma rodzinna ważne jest dla nas, aby nasze decyzje biznesowe stale podążały wspólnym wątkiem”, podkreśla Hilmar Wagner, założyciel Logistische Informa-tionssysteme AG. Dlatego jesienią 2017 roku spółka postawiła sobie za cel oddanie zarządzania firmą w ręce następnego pokolenia. “Moje wystąpienie z Zarządu zapowiada ostatni etap tej podróży” – powiedział nowy członek Rady Nadzorczej. Od maja, jego syn Magnus Wagner wraz z drugim członkiem Zarządu Rolfem Hansmann samodzielnie kierują działalnością operacyjną Spółki.

Hilmar Wagner zostaje członkiem Rady Nadzorczej

Hilmar Wagner pozostaje jednak lojalny firmie i przechodzi do Rady Nadzorczej Spółki. Ulrike Wagner po wielu latach pracy opuściła Radę Nadzorczą i przeszła na emeryturę. “Chciałbym podziękować mojej żonie za jej aktywne wsparcie – zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym”, mówi Wagner senior. Przewodniczący Rady Nadzorczej, prof. dr Ute von Lojewski i Maria Lückemeier, pozostaną w Radzie Nadzorczej.

Markus Berkermeier otrzymuje pełnomocnictwo

Uzupełnieniem zmian personalnych jest uzyskanie przez Markusa Berkemeier Kierownika działu obsługi klienta i zarządzania projektami pełnomocnictwa i reprezentowania firmy LIS w przyszłych transakcjach prawnych. “Tym krokiem uhonorowujemy kompetencje i jakość zarządzania Markusa Berkemeiera”, wyjaśnia członek zarządu Magnus Wagner.

Cofnij