Wsparcie zrównoważonego rozwoju z WinSped

Wsparcie zrównoważonego rozwoju z WinSped

Temat zrównoważonego rozwoju staje się coraz ważniejszy w gospodarce. Branża logistyczna nie jest tu wyjątkiem. Dla wielu przedsiębiorstw istotnym czynnikiem przy przyznawaniu kontraktów, obok jakości, niezawodności i ceny jest także oddziaływanie na środowisko.

Jak można zatem planować i realizować transporty w taki sposób, aby zminimalizować wpływ na środowisko? Nowoczesne rozwiązania w zakresie zarządzania transportem (TMS), takie jak WinSped®, zapewniają pomocne wsparcie poprzez optymalizację tras, poprawę wykorzystania pojazdów, a tym samym zmniejszenie liczby pustych kilometrów. Jest to nie tylko korzystne dla środowiska, ale także dla gospodarki.

Zbyt wiele opcji, zbyt mało czasu

Geometria uczy nas, że najkrótszym połączeniem pomiędzy dwoma punktami, jest jedna prosta. Obliczenia stają się jednak bardziej skomplikowane, gdy w grę wchodzą więcej niż dwa punkty co w codziennym planowaniu transportu jest raczej regułą niż wyjątkiem. Znalezienie optymalnej trasy dla danego pojazdu w określonym czasie dla konkretnej przesyłki, może być bardzo czasochłonne. Dodatkowo, biorąc pod uwagę liczbę dodatkowych codziennych obowiązków, czas na jej znalezienie jest zbyt krótki.

Innowacyjne rozwiązania systemów TMS, takie jak WinSped®, wykonują to zadanie w mgnieniu oka. Dla przykładu: moduł “Planowanie tras” zapewnia maksymalne wykorzystanie zasobów, takich jak przestrzeń ładunkowa i czas pracy kierowcy, a dzięki najnowszej technologii oferuje intuicyjne funkcje, które automatycznie uwzględniają powtarzające się w każdym harmonogramie pytania: “Które pojazdy mogą być wykorzystane?”, “Który klient jest obsługiwany w pierwszej kolejności?” lub “Która trasa jest najbardziej ekonomiczna i opłacalna?

Zaplanuj setki przesyłek w jak najkrótszym czasie

Narzędzie do planowania transportu umożliwia rozdzielenie dużej liczby przesyłek do dostępnych pojazdów za pomocą jednego przycisku, co znacznie przyspiesza planowanie tras. Setki zleceń można zaplanować w bardzo krótkim czasie. Ponieważ algorytm uwzględnia wszystkie ograniczenia, a tym samym niezliczone okoliczności, których człowiek nie jest w stanie uwzględnić, wydajność znacznie wzrasta: zmniejsza się liczba kilometrów oraz kosztów transportu, a wzrasta optymalne wykorzystanie tras i zasobów.

Ma to również bezpośredni, pozytywny wpływ na zrównoważony rozwój. Podsumowując, można stwierdzić, że zastosowanie nowoczesnego systemu zarządzania transportem, jakim jest WinSped®:

  • zmniejsza nakład czasu przeznaczony na planowanie
  • pomaga obniżyć koszty transportu
  • minimalizuje emisję CO2

Odpowiedni system TMS jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na bardziej zrównoważony rozwój branży logistycznej.

Jeśli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na temat WinSped®, prosimy o kontakt.

Cofnij