Wprowadź nowe stawki podatkowe !

Wprowadź nowe stawki podatkowe !

Obniżenie stawek podatkowych z dniem 01.07.2020 – Użytkownicy WinSped muszą wziąć to pod uwagę.

Rząd federalny Niemiec przygotował pakiet stymulujący gospodarkę, który obejmuje m.in. obniżenie stawek podatkowych z dniem 1 lipca 2020 r. Obniżone stawki podatkowe w wysokości 16% i 5% obowiązują do dnia 31 grudnia 2020 r.

Dla Użytkowników WinSped zmiana stawek podatkowych nie jest skomplikowana, jeśli zastosujesz się do poniższych wskazówek:

W okresie obowiązywania obniżki podatku VAT (od 01.07.2020 do 31.12.2020) należy wprowadzić niewielkie zmiany w systemie.

Przygotuj WinSped już teraz, wprowadzając te same stawki z nowymi datami ważności:

 • 16% od  01.07.2020 oraz
 • 19% od 01.01.2021

Gwarantuje to prawidłowe określenie stawki podatkowej od sprzedaży.

Wprowadzenie obniżonych stawek ma różne skutki, w zależności od tego czy korzystasz w Winsped  z multi stawek podatkowych czy nie.

WinSped bez multi-stawek (standard)

 • Dla dokumentacji rozliczeniowej za miesiące czerwiec i lipiec , automatycznie otrzymasz osobny dokument za czerwiec i osobny za lipiec
 • „Faktury inne” musza być wystawione osobno za miesiąc czerwiec i lipiec. Chociaż system nie blokuje wprowadzania rozliczeń na przełomie miesiąca (np. od 15 czerwca do 15 lipca), wyświetla natomiast błąd i nie pozwala wystawić faktury. W zależności od ustawionych opcji pojawi się stara lub nowa stawka podatkowa. Dlatego też należy unikać nakładania na siebie takich rozliczeń.

Jeśli do 30.06.2020 nadal nie wprowadziłeś nowych stawek podatkowych, postępuj w następujący sposób:

 • Jeśli dokument za miesiąc lipiec z 19% stawką podatkową został już wystawiony należy:
  • dokonać anulowania dalszych rozliczeń od dnia 01.07.
  • zanulować stawkę 19%
  • ponownie przeliczyć
 • Jeśli ocena została przygotowana
  • ocena musi zostać anulowana
  • Ponowne przeliczenie
 • Jeśli faktura inna została już wystawiona:
  • Faktura z miesięcznym rozliczeniem międzyokresowych może zostać wydrukowana
  • Faktury międzyokresowe (czerwiec + lipiec) nie są dozwolone i muszą zostać manualnie rozliczone

WinSped ze stawkami multi

 • W przypadku dokumentów międzyokresowych stawki pojawiają się dwukrotnie w odpowiedniej wysokości przy każdej pozycji
 • W fakturach innych w rozliczeniu międzyokresowym, stawki pojawiają się dwukrotnie w odpowiedniej wysokości przy każdej pozycji

Jeśli do 30.06.2020 r. nadal nie wprowadziłeś nowych stawek podatkowych, musisz postąpić w następujący sposób:

 • Jeśli dokument za miesiąc lipiec ze stawka podatkową 19 % został już utworzony należy:
  • dokonać anulowania dalszych rozliczeń od dnia 01.07.
  • zanulować stawkę 19%
  • ponownie przeliczyć
 • Jeśli ocena została przygotowana
  • ocena musi zostać anulowana
  • ponowne przeliczenie
 • Jeśli faktura inna została już wystawiona w programie „faktury inne” (VB) to od 01 lipca należy ponownie zapisać pozycje faktury.
 • Jeśli faktura inna została już wystawiona w module „faktury inne”(NET) to druk automatycznie rozpozna zmianę, nie musisz już nic więcej zmieniać.

Cofnij